Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve (s kratico AKOS), do januarja 2014 Agencija za pošto in elektronske komunikacije (APEK),[1] je neodvisen organ, ki ureja in nadzira trg elektronskih komunikacij, upravlja in nadzira radiofrekvenčni spekter v Sloveniji, opravlja naloge na področju radijskih in televizijskih dejavnosti, ureja in nadzira trg poštnih storitev in storitev železniškega prometa v Sloveniji.

Agencija ima strateške cilje:

 • Vnos v označenem seznamu

zagotavljati pogoje za kakovostne storitve po primerni ceni,

 • Vnos v označenem seznamu

zagotavljati dostopnost univerzalnih storitev vsem prebivalcem Slovenije po dostopnih cenah in neodvisno od geografske lokacije,

 • Vnos v označenem seznamu

ščititi interese uporabnikov storitev, vključno z zaščito tajnosti in zaupnost elektronskih komunikacij,

 • Vnos v označenem seznamu

zagotavljati učinkovito konkurenco na trgu,

 • Vnos v označenem seznamu

zagotavljati in pospeševati učinkovitost in tekmovanje med ponudniki storitev,

 • Vnos v označenem seznamu

spodbujati razvoj in uvajanje novih storitev in tehnologij za višjo kakovost življenja in razvoj gospodarstva z zagotavljanjem pogojev za nove investicije,

 • Vnos v označenem seznamu

zagotavljati in nadzirati učinkovito rabo radiofrekvenčnega spektra in številskega prostora,

 • Vnos v označenem seznamu

spodbujati razvoj in krepitev radijskih in televizijskih programov ter omogočati razširjanje programskih vsebin in multimedijskih storitev prek najrazličnejših platform, da bodo najširši javnosti dostopne na katerikoli napravi, ki omogoča njihov sprejem,

 • Vnos v označenem seznamu

v skrbi za zaščito interesov javnosti glede programskih vsebin ter za zagotavljanje enakih pogojev za delovanje izdajateljev radijskih in televizijskih programov ter ponudbe ostalih avdiovizualnih vsebin strokovno nadzirati izvajanje programskih zahtev in omejitev radijskih in televizijskih programov in obveznosti ostalih ponudnikov avdiovizualnih vsebin,

 • Vnos v označenem seznamu

zagotavljati delovanje elektronskih komunikacij in uporabo radiofrekvenčnega spektra za nudenje storitev v času izrednih razmer ter ščititi nacionalne interese države,

 • Vnos v označenem seznamu

zagotavljati in nadzirati pravičen in enakopraven dostop do javne železniške infrastrukture in s tem povezanih storitev,

 • Vnos v označenem seznamu

zagotavljati javnost svojega dela,

 • Vnos v označenem seznamu

vzdrževati in nenehno izboljševati sistem upravljanja, ki zagotavlja, da agencija svoje naloge izvaja uspešno, učinkovito, kakovostno in v skladu z veljavno zakonodajo.

AKOS izpolnjuje svoje naloge s pomočjo notranje organizacijskih enot oz. področij: področje za telekomunikacije, radiokomunikacije, železniški promet, pošto, regulacijo elektronskih medijev, pravo, nadzor, in regulatorno računovodstvo.

AKOS deluje na naslovu Stegne 7, 1000 Ljubljana.

SkliciUredi

 1. "Apek po novem Akos". STA. 22. 1. 2014.

Zunanje povezaveUredi