Agencije Evropske unije

(Preusmerjeno s strani Agencija Evropske unije)

Agencije Evropske unije oz. agencije Skupnosti so pravna oseba evropskega javnega prava in niso institucije EU. Ustanovljena je z aktom sekundarne zakonodaje za izpolnjevanje posebnih tehničnih, znanstvenih ali upravljavskih nalog v okviru prvega stebra Evropske Unije. Zagotavljajo podporo delovanju EU na posameznem področju z izvajanjem zelo podrobnih tehničnih, znanstevnih, raziskovalnih ali organizacijskih nalog.

Evropska unija
Flag of Europe.svg

Članek je del serije:
Politika in uprava
Evropske unije


Trije stebri

Steber I: Evropska skupnost
Steber II: Skupna zunanja in varnostna politika
Steber III: Policijsko in sodno sodelovanje


Politične ustanove

Komisija

Predsednik:  (Ursula von der Leyen)
Komisija Ursule von der Leyen

Evropski svet

Predsednik:  (Charles Michel)

Svet Evropske unije

Predsedništvo:  (Francija)

Parlament

Predsednik:  (David Sassoli)
Evroposlanci
Volilne enote in volitve
Politične skupine
Odbori

Sodstvo

Sodišče Evropskih skupnosti
Sodišče prve stopnje
Sodišče za uslužbence


Računsko sodstvo

Računsko sodišče Evropske unije


Finančna telesa

Evropska centralna banka
Evropska investicijska banka
Evropski investicijski sklad


Svetovalna telesa

Ekonomsko-socialni odbor
Odbor regij


Decentralizirana telesa

Agencije EU


Zakonodaja
Pravni red
Postopek
Pogodbe
Predpisi · direktive · odločitve
Priporočila · mnenja

Z EU povezane teme
Ekonomska in monetarna unija
Širitev
Zunanji odnosi
Vseevropske politične stranke


Seznam agencijUredi

Agencije so navedene z različnimi barvami, glede na tri stebre:

Uradno ime Kratica Lokacija Ustan. Steber
Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu
European Agency for Safety and Health at Work
uradna stran slovenska stran
EU-OSHA Bilbao 1996 *
Evropski center za razvoj poklicnega usposabljanja
European Centre for the Development of Vocational Training
uradna stran slovenska stran
Cedefop Thessaloniki 1975 *
Evropska fundacija za zboljšanje življenjskih in delovnih razmer
European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions
uradna stran slovenska stran
EUROFOUND Dublin 1975 *
Evropska agencija za okolje
European Environment Agency
uradna stran slovenska stran
EEA København 1994 *
Evropska fundacija za usposabljanje
European Training Foundation
uradna stran slovenska stran
ETF Torino 1994 *
Evropski center za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami
European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction
uradna stran slovenska stran
EMCDDA Lizbona 1993 *
Evropska agencija za zdravila
European Medicines Agency
uradna stran slovenska stran
EMEA London 1995 *
Urad za harmonizacijo na notranjem trgu EU
Office for Harmonization in the Internal Market
uradna stran slovenska stran
OHIM Alicante 1999 *
Urad Skupnosti za rastlinske sorte
Community Plant Variety Office
uradna stran slovenska stran
CPVO Angers 1994 *
Prevajalski center za organe Evropske unije
Translation Centre for the Bodies of the European Union
uradna stran slovenska stran
CdT Luksemburg 1994 *
Evropska agencija za obnovo
European Agency for Reconstruction
uradna stran slovenska stran
EAR Solun 2000 *
Evropska agencija za varno hrano
European Food Safety Authority
uradna stran slovenska stran
EFSA Parma 2002 *
Evropska agencija za pomorsko varnost
European Maritime Safety Agency
uradna stran slovenska stran
EMSA Lizbona 2002 *
Evropska agencija za varnost v letalstvu
European Aviation Safety Agency
uradna stran slovenska stran
EASA Köln 2003 *
Evropska agencija za varnost omrežij in informacij
European Network and Information Security Agency
uradna stran slovenska stran
ENISA Heraklion 2005 *
Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni
European Centre for Disease Prevention and Control
uradna stran slovenska stran
ECDC Stockholm 2005 *
European Global Navigation Satellite System Supervisory Authority GSA ? 2004 *
Evropska železniška agencija
European Railway Agency
uradna stran slovenska stran
ERA Valenciennes/Lille 2004 *
Evropska agencija za mejno in obalno stražo
European Border and Coast Guard Agency
uradna stran

slovenska stran

Frontex Varšava 2016 *
Agencija Skupnosti za nadzor ribištva
Community Fisheries Control Agency
uradna stran slovenska stran
CFCA Vigo 2005 *
Evropska agencija za kemikalije
Community European Chemicals Agency
uradna stran slovenska stran
ECHA Helsinki 2007 *
European Institute for Gender Equality ? ? 2007 *
Agencija Evropske unije za temeljne pravice
European Fundamental Rights Agency
uradna stran slovenska stran
FRA Dunaj 2007 *
Evropska obrambna agencija
European Defence Agency
uradna stran slovenska stran
EDA Bruselj 2004 -
Inštitut Evropske unije za varnostne študije
European Institute for Security Studies
uradna stran slovenska stran
ISS Pariz 2001 -
Satelitski center Evropske unije
European Union Satellite Centre
uradna stran slovenska stran
EUSC Torrejón de Ardoz 2002 -
Evropska policijska akademija
European Police College
uradna stran slovenska stran
CEPOL Bramshill 2001 x
Evropski policijski urad
European Police Office
uradna stran slovenska stran
Europol Haag 1999 x
Urad za evropsko pravosodno sodelovanje
European body for the enhancement of judicial co-operation
uradna stran slovenska stran
Eurojust Haag 2002 x

Izvajalske agencijeUredi

Izvajalske agencije so organizacije, ustanovljene z namenom, da bodo pooblaščene za določene naloge, ki se nanašajo na upravljanje enega ali več programov Skupnosti. Te agencije se ustanovijo za določeno obdobje.

Predlagane agencijeUredi

  • European Telecom Market Authority (ETMA?)

Zunanje povezaveUredi

ViriUredi

  • Moja Evropa, priročnik za življenje in delo v Evropski uniji, GV Revije, 2004, ISBN 961-91011-4-6