Aerobiont

Aerobionti ali aerobi so organizmi, ki lahko živijo ali se razvijajo samo ob navzočnosti kisika.

Večina vseh živali, gliv in nekaj bakterij je aerobiontov. V procesu, ki je poznan kot celično dihanje, se proizvaja energija.