Mnogoceličar

organizmi, ki sestojijo iz več kot ene celice

Mnogoceličarji ali mnogocelični organizmi so organizmi, ki sestojijo iz več kot ene celice in imajo diferencirane celice, ki opravljajo točno določene naloge. Mnogocelična je večina s prostim očesom vidnega življenja in vsi člani kraljestva rastlin in živali (pri slednjih so izjeme le Myxozoa). O njihovem nastanku poznamo dve teoriji:

  • oceličenje (celularizacija) - živalska celica se je povečevala, v njej so se množila jedra, med katerimi so nastale vmesne celične membrane
  • kolonijski nastanek - po celični delitvi se celice niso ločile, ampak so ostale povezane v koloniji, v kateri je vsaka opravljala vse funkcije razen razmnoževanja
Hermafrodit vrste Caenorhabditis elegans, divji tip, z obarvanimi jedri

Delimo jih na: