201 (število)

naravno število
Seznam števil - Cela števila

199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210

Glavni števnik dvesto ena
Vrstilni števnik dvesto prvi
Razcep
Rimska številka CCI
Dvojiško 11001001
Šestnajstiško C9

V matematiki uredi

201 je sestavljeno število, saj ima 4 delitelje (1, 3, 67 in 201).

201 je nezadostno število, saj je vsota njegovih deliteljev 272, kar pomeni, da velja, da je vsota deliteljev < 2n.

201 je Harshadovo število, ker je deljivo z vsoto svojih števk.