Četrta moška sklanjatev

4. moška sklanjatev
Sklon\število Ednina Dvojina Množina
Imenovalnik (kdo, kaj) dežurni dežurna dežurni
Rodilnik (koga, česa) dežurnega dežurnih dežurnih
Dajalnik (komu, čemu) dežurnemu dežurnima dežurnim
Tožilnik (koga, kaj) dežurnega dežurna dežurne
Mestnik (o kom, o čem) o dežurnem o dežurnih o dežurnih
Orodnik (s kom, s čim) z dežurnim z dežurnima z dežurnimi

V četrto moško sklanjatev spadajo samostalniške besede, ki se sklanjajo kot pridevniške besede moškega spola.