Četrta ženska sklanjatev

4. ženska sklanjatev
Sklon\število Ednina Dvojina Množina
Imenovalnik (kdo, kaj) dežurna dežurni dežurne
Rodilnik (koga, česa) dežurne dežurnih dežurnih
Dajalnik (komu, čemu) dežurni dežurnima dežurnim
Tožilnik (koga, kaj) dežurno dežurni dežurne
Mestnik (o kom, o čem) o dežurni o dežurnih o dežurnih
Orodnik (s kom, s čim) z dežurno z dežurnima z dežurnimi

V četrto žensko sklanjatev spadajo samostalniške besede, ki se sklanjajo kot pridevniške besede ženskega spola (npr. dežurna dežurne).