Zvonik (tudi stolp z zvonom ali turn) je gradbeni objekt, največkrat sestavni del cerkve, z veliko višino v primerjavi s tlorisno površino. V preteklosti so za gradnjo največkrat uporabljali kamen ali pa opeko. Danes se gradijo večinoma betonski zvoniki. V zvoniku je en ali več zvonov. Zvonik lahko stoji samostojno ali pa je povezan s cerkvijo oziroma kapelo, ob sami cerkvi sta lahko tudi dva zvonika.

Zvonik cerkve Marijinega vnebovzetja na Blejskem otoku, v baročnem slogu
Zvonik na Verici-Ritkarovcih (Slovensko Porabje).

Z zvoniki je povezano tudi pritrkovanje, to je igranje na zvonove.

Na zvonikih so mnogokrat tudi ure, saj si včasih ljudje niso mogli privoščiti svojih ur in so tako lahko izvedeli koliko je ura na najbližjem zvoniku. Prav tako je temu namenu služilo, in še danes služi, bitje ur in četrtov na zvonove.

Na vrhovih zvonikov pod križem so včasih čebulne krogle, v katerih so, denimo, podatki o župniku in cerkvenih dostojanstvenikih v času gradnje, pa tudi podatki o tem, kdo je ob končanju vodil državo, priložen je denar tega obdobja in podobna druga pričevanja.

Zdaj najvišji cerkveni zvonik na svetu stoji v mestu Ulm v Nemčiji. Zvonik tamkajšnje glavne cerkve v višino meri kar 161,5 metra.

Glej tudi uredi