Zgradba

Zgrádba v širšem pomenu besede je predmet, ki je sestavljen iz več kot enega kosa. V ožjem pomenu uporabljamo izraz zgradba za stavbe (hiše, nebotičnike, ceste, mostove, dvorane, ...).

VrsteUredi

  • Po namenu uporabe se zgradbe delijo na: bivalne, proizvodne, trgovske, javne, zdravstvene, kulturne, verske, športne, prometne,...
  • Po izdelavi in materialu se zgradbe delijo na: zidane, lesene, kovinske,...