Zmés je snov, ki je sestavljena iz najmanj dveh vrst delcev. Zmesi ustvarimo z mešanjem čistih snovi ali zmesi. Za ustvarjanje zmesi ni potrebna kemijska reakcija.

Zmesi delimo na: homogene in heterogene. Zmes je homogena, če je s prostim očesom videti enotna, in heterogena, če je snov že s prostim očesom videti neenotna.

Zgled uredi

Raztopina sladkorja je homogena zmes. Le z ogledom ne razlikujemo vode od vodne raztopine sladkorja, saj sta obe snovi brezbarvni tekočini. Razlikujeta po sestavi in okusu. S poskusom lahko vidimo, da pri segrevanju čiste vode v posodi ne ostane ničesar, v raztopino sladkorja pa voda izhlapi in ostanejo kristali sladkorja.

Primer heterogene zmesi je zemlja (prst), v njej lahko vidimo kamenje, pesek, vodo,... S poskusom lahko dokažemo tudi, da je zemlja res sestavljena iz več snovi in je torej zmes.