Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti

(Preusmerjeno s strani Zgodovinski inštitut Milka Kosa)