Javni raziskovalni zavod

Javni raziskovalni zavod je javni zavod, to pomeni, da ga je ustanovila država, in ustanovljen je za opravljanje raziskovalne dejavnosti.

Javni raziskovalni zavod je pravnoorganizacijska oblika, ki je vpisana v sodni register oziroma v Poslovni register Slovenije. Javni raziskovalni zavodi imajo pravnoorganizacijsko obliko opredeljeno v ustanovitvenem aktu.

Seznam javnih raziskovalnih zavodov

uredi