Zemljina masa

Zemljina masa (oznaka M🜨) je v astronomiji enota za maso Zemlje. Uporablja se za izražanje, računaje in opis mas zemeljskih planetov in drugih manjših nebesnih teles. Njena vrednost v enotah SI in znak sta:

Zemljina masa
Splošne oznake
, , ali
Enota SIkilogram (kg)
Ostale enote
gram (g) [CGS]
Sončeva masa (M) [IAU]
Z osnovnimi enotami SI5,9722±0,0006 x 1024 kg
SI razsežnost[M🜨] (masa)
Izpeljava iz
drugih količin
  M🜨 = g ·R2
🜨
G

  M🜨 = ρ ·V

  M🜨 = μ🜨G
Z Nasinim satelitom LAGEOS so točno izmerili Zemljino gravitacijo in z njo njeno maso.

Masa štirih zemeljskih planetov Osončja je:

Zemljino maso se lahko pretvori v druge sorodne enote:

Glej tudiUredi