Zemljina polobla ali poluta (redkeje tudi hemisfera) je ena od polovic Zemljine oble v geografskem koordinatnem sistemu.

Delitev Zemlje na poloble po ekvatorju in ničelnem poldnevniku

Poznamo dve glavni delitvi Zemlje na poloble:

Slovenija leži na severni in vzhodni polobli.