Vzporédniki (tudi paraléle) so ekvatorju vzporedne navidezne krožnice na Zemljini površini. Zmanjšujejo oz. skrajšujejo se od ekvatorja, ki je najdaljši vzporednik, proti severu in proti jugu. Vseh je ob ekvatorju 178. Severni in južni tečaj sta točki, zato se ne štejeta za vzporednika. Pravokotno nanje jih sekajo poldnevniki.

Vzporedniki, zeleno je ekvator.