Vzporednik

Vzporédniki (tudi paraléle) so ekvatorju vzporedne navidezne krožnice na Zemljini površini, ki se zmanjšujejo od ekvatorja proti severu in jugu. Vseh je 178. Severni in južni tečaj sta točki, zato se ne štejeta za vzporednika. Zmanjšujejo se od ekvatorja na sever in na jug. Pravokotno na njih jih sekajo poldnevniki.

Vzporedniki, zeleno je ekvator.