Vojna krajina

Vôjna krájina je območje v današnji Hrvaški in na južnem delu Slovenije, ki je nastalo zaradi obrambe pred Turškimi vpadi. Tam so živeli Uskoki, begunci pred Turki, poleg njih pa tudi Vlahi in Srbi, ki so se, zlasti v 16. stoletju na to območje preselili iz okupiranih delov Balkana. V zameno za hrano in dom so branili ozemlje Slovenije in Avstrijskega cesarstva pred vpadi Turkov. Vojna krajina je pas, ki se je med letoma 1460 in 1881 izoblikoval vzdolž turške meje, od leta 1556 pa je območje spadalo pod upravno pristojnost cesarskega dvornega vojnega sveta na Dunaju, ki je tudi financiral obrambne aktivnosti na tem območju.

Zemljevid Vojne krajine

Večina Uskokov je prišla iz balkanskih narodov, ki so bežali pred Turki. Ker je bilo pred Turki izpostavljeno tudi Avstrijsko cesarstvo, so jih naselili na nenaseljeno območje, ki je bilo najbolj izpostavljeno Turkom. S tem so se zaščitili in hkrati beguncem dali dom ter hrano. Za uskoke je značilna stalna vojaška pripravljenost.