Vincencijeva zveza dobrote

Društvo prostovoljcev VZD.png

Vincencijeva zveza dobrote je mednarodna katoliška laiška dobrodelna organizacija, ki jo je Parizu leta 1833 ustanovil Frideric Ozanam. Želel si je odgovoriti na stisko ljudi tedanjega časa in nasprotnikom krščanstva pokazati, da ta vera ni mrtva, ampak da živi tudi v dobrodelnosti in javnem življenju.

SlovenijaUredi

V Sloveniji se je delovanje organizacije začelo leta 1876, ko je stolni kanonik Janez Gogala v Ljubljani ustanovil Vincencijevo družbo. Skupine so imenovali Vincencijeve konference. Dolgo časa je bila edina zastopnica organiziranega karitativnega dela laikov v Sloveniji. Tudi v tistem času je bila učinkovita pri lajšanju najrazličnejših stisk. Skrbela je za sirote, materialno in duhovno najbolj obrobne osebe ter se odzivala na konkretne potrebe tistega časa. Med drugim je bila najpomembnejša organizacija pri razdeljevanju pomoči v času ljubljanskega potresa. Po nasilni razpustitvi je prenehala delovati kmalu po koncu druge svetovne vojne.

Leta 1994 je ponovno zaživela. Danes deluje v Ljubljani in na Mirenskem Gradu (Goriška) kot Društvo prostovoljcev Vincencijeve zveze dobrote. Od leta 2006 ima status humanitarne organizacije. Namen organizacije je isti kot v njenih začetkih.

Programi društva za reševanje problematike brezdomstvaUredi

  1. Dnevni center za brezdomce (Ljubljana), kjer ljudje v stiski lahko prejemajo čisto obleko, tople obroke, sočutno besedo, se družijo, delajo, poskrbijo za osebno higieno, operejo obleke, prejmejo pomoč pri reševanju socialne problematike.
  2. Zavetišče za brezdomce VZD (Ljubljana), ki nudi streho nad glavo sedmim brezdomnim osebam.
  3. Resettlement brezdomcev - Namestitvena podpora (Ljubljana in Mirenski Grad), ki brezdomnim omogoča ponovno vključevanje v družbo s pomočjo dela, ki vrača izgubljeno dostojanstvo in vero v življenje.
  4. Deljenje toplih obrokov na ulici (Nova Gorica), kjer se z brezdomnimi vzpostavlja stik, da bi se jim lahko pomagalo na drugih ravneh - urejanje socialnega statusa, usmerjanje na zdravljenje, pomoč pri iskanju službe, pogovor, spodbujanje k drugačnemu načinu življenja.

Programi društva v podporo družini, njenim članom ter drugim posameznikomUredi

  1. Vesele urice na Soči (Ljubljana), kjer poteka druženje z otroki na rehabilitaciji v Univerzitetnem rehabilitacijskem inštitutu RS Soča.
  2. Center za družine Mirenski Grad s programi za:
  • otroke in mlade (varstvo, učna pomoč, učenje glasbe, oratorij, skupine in druženja za mlade, vokalna skupina, ustvarjalne delavnice),
  • zakonce in starše (zakonske skupine, osebni pogovori, spletni forum),
  • dejavnosti za vse generacije (družinski večeri, romanja, duhovne vaje v hribih, delovni tabor, prireditve za vso družino).

Glej tudiUredi

Zunanje povezaveUredi