Digitalna knjižnica Slovenije

Digitalna knjižnica Slovenije je spletni informacijski portal za upravljanje z znanjem, preko katerega je omogočen dostop do digitaliziranega znanja in kulturnih zakladov. Ponuja prosto iskanje po virih in brezplačen dostop do digitalnih vsebin - revij, knjig, rokopisov, zemljevidov, fotografij, glasbe in priročnikov.

Logotip

Zgodovina

uredi

Digitalna knjižnica Slovenije deluje v okviru Narodne in univerzitetne knjižnice Slovenije (NUK). Strateška izhodišča za njeno zasnovo najdemo predvsem v Strategiji Republike Slovenije v informacijski družbi, v Resoluciji o nacionalnem programu za kulturo 2004-2007 ter v številnih dokumentih in pobudah Evropske unije, v katerih so definirani pomen ter smernice nadaljnjega razvoja proti odprti, razviti in predvsem splošno dostopni družbi znanja. Digitalna knjižnica Slovenije je tudi del Evropske knjižnice, skupnega projekta evropskih nacionalnih knjižnic.

Kot odgovor na opisane izzive je NUK pristopil k izdelavi spletnega informacijskega potrala, ki bo zagotavljal enakopraven in brezplačen dostop do relevantnih informacij, neodvisno od lokacije uporabnika, in ki bo obenem deloval kot podpora učenju, znanstveno-raziskovalnemu delu, kulturnemu razvoju in razvoju nacionalne identitete tudi v virtualnem okolju. Digitalna knjižnica Slovenije je bila javnosti prvič predstavljena novembra leta 2005.

Tehnični aspekti

uredi

Portal Digitalne knjižnice Slovenije pridobi podatke o publikacijah bodisi neposredno z uporabo servisa Z39.50, s pomočjo katerega dostopa do knjižničnega kataloga, bodisi kot enega od rezultatov pri procesu digitalizacije gradiva. Osnova za opis metapodatkov je standard Dublin Core (DC), ki predlaga nabor 15 osnovnih elementov za opisovanje digitalnih objektov, ki pa jih je mogoče poljubno razširiti z uporabo razširjene DC sheme.

 
URN servis in generator

Zajem podatkov poteka preko protokola HTTP in se začne z zahtevo na OAI-PMH strežnik, ki omogoča uvoz in posredovanje podatkov iz praktično vseh obstoječih metapodatkovnih shem. Strežnik nato vrne rezultat v eni od vnaprej določenih oblik v XML formatu. Ker so podatkovne zbirke z vidika prenosa preko spleta lahko ogromne in bi izgradnja ter prenašanje velikih XML datotek lahko predolgo trajala, se prenos zbirke razbije v poljubno število nizov.

Poleg posredovanja podatkov o gradivu v centralni indeks nekega ponudnika informacij oz. nekemu spletnemu servisu, se nacionalnim knjižnicam, arhivom, ostalim depozitarnim enotam in drugim lastnikom elektronskih vsebin pogosto pojavlja vprašanje trajne sledljivosti objavljenih elektronskih dokumentov. Dostopnost člankov (npr. kot viru referenciranja) je namreč treba zagotoviti ne glede na dejstvo, da se Uniform Resource Identifier (URI) dokumentu lahko (tudi pogosto) spremeni. Eden od najbolj razširjenih mednarodnih prijemov, ki omogoča sledljivost digitalnih vsebin ne glede na spremenljivost spletnega nahajališča, je uporaba servisa DOI (Digital Object Identifier). Drugo rešitev, ki jo je možno implementirati na lokalnem nivoju, pa imenujemo URN (Uniform Resouce Name). Medtem, ko DOI upravlja organizacija International DOI Foundation (IDF), uporaba DOI identifikatorja pa je plačljiva storitev, predstavlja URN rešitev, ki jo je moč razviti in uporabljati brezplačno. V primeru Digitalne knjižnice Slovenije je za realizacijo poskrbela Narodna in univerzitetna knjižnica. Princip delovanja in uporabe URN označbe zapisa je precej podoben DOI označevalcu. Glavni funkciji sistema sta dve: URN generator – servis, ki določa enoznačni URN zapis vsakemu objektu ter URN resolver – prevajalec ali interpreter, ki dani URN zapis poveže z digitalnim objektom. Pogoj za uporabo sistema je kvalificiran zapis o objektu v vnaprej določenem formatu, ki ga URN generator sprejme, ter mu doda URN ključ.

Vsebine

uredi
 
Prva stran portala dlib.si

Digitalna knjižnica Slovenije nudi dostop do publikacij, ki so izšle na spletu, ter do digitaliziranega gradiva, objavljenega na klasičnih nosilcih. Preko enotnega dostopa in možnostjo križnega iskanja na enem mestu združuje zbirke zelo raznolikih gradiv. Iskanje po zbirkah je možno po bibliografskih podatkih (avtor, naslov, datum izdaje, vsebina, vrsta gradiva,…), pri tekstovnem gradivu pa tudi po celotnem besedilu (OCR).

Zbirke, dostopne preko portala dLib.si, so trenutno:

Glej tudi

uredi

Zunanje povezave

uredi