Laik (v širšem pomenu) je človek, ki se z nečim ukvarja ljubiteljsko in ne poklicno. Podoben pomen ima beseda amater (ljubitelj). V verskem pomenu je laik nereligiozna oseba, torej oseba, ki ne priznava nobene religije. Laiki se v tem pomenu delijo na agnostike in ateiste: ateisti trdijo, da bog ne obstaja, agnostiki pa trdijo, da se božji obstoj ne da dokazati.

Beseda laik izvira iz grških besed starogrško λαός [laos] = ljudstvo, starogrško λαϊκός [laikos] = ljudski.

Laiki v krščanstvu uredi

Laik v krščanskem pomenu besede je vernik, ki ni duhovnik (ni posvečen). Laiki v Cerkvi že od začetka opravljajo pomembna dela, ki dopolnjujejo delo duhovnikov (klerikov). Drugi vatikanski koncil je še dodatno poudaril pomen laikov v Rimskokatoliški Cerkvi.

Pomembnejša opravila, ki jih lahko opravljajo laiki so:

Laicizacija je postopek ali časovno obdobje, ki postopoma opušča ali preprečuje verska prepričanja.

Glej tudi uredi