Vêrz, stíh ali pésniška vrstíca je ritmično urejena, navadno skladenjsko in pomensko zaključena enota pesniškega besedila. Ritmično oblikovana vrstica pesmi, kjer je tudi grafično viden del pesmi.

Vrste verzov

uredi

Vrsta verza je določena glede na število zlogov. Pesem je lahko sestavljena iz več nanizanih verzov ali pa je kitična, kar pomeni, da so verzi razdeljeni v kitice. Obstaja tudi vezani verz, ki ima rimo, in svobodni verz, to je verz brez rime.