Članki iz
niza gotovost:

Verjétnost je število, ki pove, kolikšna je možnost, da se zgodi nek dogodek. Verjetnost je temeljni pojem matematične panoge, ki se imenuje verjetnostni račun.

Verjetnost dogodka A se označi s P(A). Črka P izvira iz latinščine probabilitasverjetnost.

Definicija verjetnosti uredi

Obstaja več matematičnih definicij verjetnosti.

Klasična definicija uredi

Naj je verjetnostni poskus, ki ima n med seboj enakovrednih izidov (enakovrednost izidov pomeni, da se vsi izidi pojavijo približno enako pogosto, če se poskus ponovi večkrat). Opazuje se dogodek A, za katerega je ugodnih m izidov. Po klasični definiciji je verjetnost dogodka A razmerje med številom ugodnih izidov in številom vseh možnih izidov:

 

Zgled: v nekem mestu živi 6850 prebivalcev. Trenutno je v tem mestu 822 prebivalcev okuženih z virusom gripe. Kolikšna je verjetnost, da je na slepo izbrani prebivalec tega mesta okužen z virusom gripe?

 

Rezultat se po navadi še okrajša, ali pa se ga zapiše v decimalni obliki ali v obliki procentov:

 

Definicija s teorijo mere uredi

V danem verjetnostnem poskusu naj je definirana mera, s katero se meri obsežnost dogodkov. Verjetnost dogodka A je potem razmerje med mero dogodka A in mero celotne množice vseh možnih izidov.

To definicijo se uporablja zlasti, kadar se ima opravka z dogodki, ki imajo neskončno mnogo izidov, in zato računanje verjetnosti po klasični definiciji ni možno.

Zgled:

  • Poskus naj bo izbiranje naključnega realnega števila z intervala [10,20]
  • A je dogodek, da je izbrano število večje od 17.5.
  • Za mero se seveda vzame kar širino intervala.
  • Verjetnost dogodka A je potem enaka:
 

Statistična definicija uredi

Za statistično obdelavo je treba poskus ponoviti zelo velikokrat. Pri tem se računa kolikokrat se dogodek A zgodi (to je frekvenca dogodka A). Verjetnost dogodka A je število, h kateremu konvergira relativna frekvenca dogodka A, ko se število ponovitev poskusa veča proti neskončno.

Značilnosti verjetnosti uredi

Za dodatno razlago glej tudi: dogodek.

Verjetnost poljubnega dogodka je vedno večja ali enaka 0 in vedno manjša ali enaka 1:

 

Verjetnost dogodka A in verjetnost nasprotnega dogodka A' imata vsoto 1:

 

Verjetnost unije nezdružljivih dogodkov je enaka vsoti obeh verjetnosti:

 

Verjetnost unije dveh poljubnih dogodkov se lahko izračuna po formuli:

 

Verjetnost preseka (produkta) neodvisnih dogodkov je enaka produktu obeh verjetnosti:

 

Verjetnost preseka (produkta) odvisnih dogodkov se lahko izračuna po formuli:

 

V zadnji formuli P(B/A) pomeni pogojno verjetnost za dogodek B pri pogoju, da se je pred tem že zgodil dogodek A. Dogodka sta odvisna, če dejstvo, da se je dogodek A že zgodil, vpliva na verjetnost dogodka B. Če dogodek A ne vpliva na dogodek B, potem sta neodvisna.

Glej tudi uredi