Udin boršt

Udin boršt je ena najstarejših ledeniških teras v Ljubljanski kotlini. To je celovit, od okolice razločno omejen gozdni kompleks. V gozdu prevladuje rdeči bor, med listavci pa hrast graden, beli gaber in bukev. Je botanična, površinska in podzemeljska geomorfološka naravna vrednota. Danes ima status krajinskega parka.

Spominski park Udin boršt
Udin boršt.JPG
Udin boršt s Kriške gore
Udin boršt se nahaja v Slovenija
Udin boršt
LegaObčina Naklo
Bližnje mestoSpodnje Duplje
Koordinati46°9′N 14°18′E / 46.150°N 14.300°E / 46.150; 14.300
RKD št.5146 (opis enote)[1]
Razglasitev NSLP21. december 1985
Arneševa luknja

ObsegUredi

Zavzema skoraj ves prostor med cestama Kranj - Golnik na vzhodu in staro cesto Kranj - Tržič na zahodu ter med novo avtocesto na jugu, severno stran pa zapira Kriška in Zaloška gora.

NastanekUredi

Udin boršt je ledeniškega nastanka, kar dokazujejo njegova prodnata oz. konglomeratna sestava. V konglomeratu prevladujejo apnene oblike, bolj redki pa so prodniki vulkanskih kamnin. Zakrasevanje sega v medledeno dobo, ko so bile apnene terasne naplavine ugodna podlaga za razvoj krasa v toplejšem podnebju in ob obilici vode. V tej dobi so se razvile različne kraške oblike: vrtače, kraške jame, ponori, kraški izviri, katerih izdatnost niha, vendar nikoli ne presahne ker pod konglomeratom leži neprepustna oligocenska glina. Konglomerat, ki sestavlja terase je debel 10 do 15 m. Na stiku se pojavljajo studenci, katerih izdatnost niha, vendar manj kot v dinarskem krasu, zato nikoli ne presuše. Tu je nastal čisto poseben tip krasa, ki ga drugje ne poznamo.

Ime Udin borštUredi

Udin boršt izhaja iz imena Vojvodin boršt. Obstajata pa dve različici, za katerega vojvodo bi šlo: Ali za Vojvodov oziroma Vojvodin grad, ki so ga v Spodnjih Dupljah zgradili dupljanski vitezi in stoji še danes lepo obnovljen, ali za avstrijskega nadvojvodo Karla, ki je hodil po teh krajih v 16. stoletju. Bolj verjetna se zdi prva možnost, ker v starem katastru velja za to območje Vojvodin boršt.

Krajinski parkUredi

 
Severno od ceste Kokrica - Naklo v zamočvirjenih izvirih med šotnim mahom uspeva rosika (Drosera rotundifolia)

Skupščini občin Kranj in Tržič sta leta 1981 ”zaradi izredno velikega pomena delavskega revolucionarnega gibanja in NOB v Udinem borštu in na njegovih obronkih sprejeli pobudo Zveze združenj borcev NOV o spominski ureditvi tega območja – z namenom, da se ustrezno uredi in zaščiti, tako da bi ostal trajen spomin na grozote vojne ter na številna junaštva in tragedije borcev za osvoboditev”. Spominski park Udin boršt je zavarovan od leta 1985 za zgodovinski in kulturni spomenik z občinskim odlokom nekdanje občine Kranj.

Ne glede na politično konotacijo prvotne pobude ima območje na površini 1725 ha danes status krajinskega parka – in to povsem upravičeno, saj se odlikuje s celo vrsto dragocenosti naravne in kulturne dediščine.

Za spominski park kot celoto velja varstveni režim, ki zagotavlja ohranitev gozdne in kulturne krajine, lastnikom zemljišč pa omogoča gospodarjenje z gozdovi in kmetijskimi obdelovalnimi površinami. V parku je prepovedano vnašanje neavtohtonih rastlin in živali, gradnja počitniških hišic in drugih komunalnih posegov, postavljanje ograj, ustvarjanje hrupa nad 45 dB itd.

Geomorfološke znamenitostiUredi

 
Arneževa luknja
 
Gradišča in jame

Geomorfološke posebne znamenitosti, ki so razglašene za naravne spomenike - 6 jam;

 • Arneševa luknja (tudi Arneževa luknja) - jamo je poznal že Valvasor in jo je v svoji Slavi Vojvodine Kranjske imenoval Felsen - Grotte bei Duplach (1689). To je največja in najbolj znana jama v Udin borštu. Iz jame izteka studenec, ki ga domačini že od nekdaj uporabljajo za pitno vodo. Znotraj je razsežna dvorana, ob suši pa je možno prodreti v vodoravni smeri 800 metrov globoko.
 • Velika Lebinica - trajna vodna jama, dolga 400 m, s podzemeljskim izvirom
 • Dopulnek (tudi jama v Zadragi ali Dupulnik) je lepo zasigana izvirna kraška jama, krasijo jo številni beli kapniki, ki so zaradi težkega dostopa v celoti nepoškodovani.
 • Zijalka (tudi Arneževa zijalka)
 • Arhovo ali Dacarjevo brezno je kraško brezno (habitat proteusa)
 • Hišarjevo brezno je kraško brezno z 1,5 m širokim vhodom.

Ostale jame:

 • Arhova luknja pod Dacarjevim breznom
 • Jama Pekel pri Klemenčevem Gradišču
 • Mala Lebinica

Sredi Udinega boršta teče po skromni dolinici Želinski potok. V povirnem delu se z miniaturnimi meandri prebija skozi goščavo. V spodnjem toku pa so lovci in ribiči zgradili manjši jez, tako da je nastalo dvojno jezero kot rezervat za vodne in obvodne živali.

Dendrološke znamenitostiUredi

Poleg geomorfoloških znamenitosti se nahajajo v parku dendrološke naravne znamenitosti;

Ostanki fortifikacijUredi

Ob robu gozda se nahajajo ostanki starih fortifikacij;

Obeležja NOBUredi

Iz obdobja druge svetovne vojne je v gozdu označenih več krajev kjer so se zadrževali partizani, saj je bil Udin boršt med NOB pomembno žarišče partizanstva na Gorenjskem, o čemer priča 12 spomenikov, obeležij in spominskih plošč, npr.;

 
Vogvarjeva hiša v Dupljah
 
SpodnjeDuplje, graščina

Kulturni spomenikiUredi

Tudi nekaj umetnostnih in etnoloških kulturnih spomenikov je v kraju Spodnje Duplje in sicer;

SkliciUredi

 1. "Opis enote nepremične kulturne dediščine, evidenčna številka 5146". Pregledovalnik Registra kulturne dediščine (Zakon o varstvu kulturne dediščine, Uradni list RS, št. 16/2008). Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije.

ViriUredi

 • Gabrovšek F., 2005 - Jame v konglomeratu: primer Udin Boršta, Slovenija (Caves in conglomerate: case of Udin Boršt, Slovenia). Acta Carsologica, 34 (2): 507-519.
 • Inventar najpomembnejše naravne dediščine Slovenije, Zavod RS za varstvo naravne in kulturne dediščine, 1991
 • Lipar, M., Ferk, M., 2011. Eogenetic caves in conglomerate: an example from Udin Boršt, Slovenia. International Journal of Speleology 40 (1), 53-64.
 • Borut Mencinger (2004). Naravni parki Slovenije. Mladinska knjiga, Ljubljana. COBISS 213355264. ISBN 86-11-16747-3.
 • Odlok o razglasitvi Spominskega parka Udin boršt za zgodovinski in kulturni spomenik, (Uradni vestnik Gorenjske, št. 20/85)

Glej tudiUredi

Zunanje povezaveUredi