Učitelj

oseba, katere naloga je pomagati ljudem pri pridobivanju znanja, kompetenc in vrednot
(Preusmerjeno s strani Učiteljica)

Učitelj je oseba, ki izobražuje druge, kar lahko opravlja poklicno ali ljubiteljsko. Poklicni izobraževalec mladine je pedagog, v izobraževanju odraslih pa se temu poklicu reče andragog. Učitelj pomaga učencem pri pridobivanju in utrjevanju znanj in spretnosti. Višje in visokošolski učitelji se imenujejo docenti in profesorji.

V sistemu športne vzgoje je učitelj oseba, ki načrtno in mnogostransko pripravlja in vzgaja učence za zdrav način življenja. V sistemu športnega treniranja, pa učitelj (trener) pripravlja in vzgaja športnika za tekmovanja v določeni panogi.

Učitelji splošnih predmetov se šolajo na pedagoških fakultetah in filozofski fakulteti za strokovne predmete pa na ustrezni fakulteti, kasneje pa potrebi opravijo še dopolnilno pedagoško izobraževanje.

Učitelj v slovenski prozi uredi

V slovenski prozi, napisani med letoma 1858 in 1914, nastopajo učitelji v naslednjih delih:

Romani z učiteljem kot naslovno osebo uredi

Glej tudi uredi

Zunanje povezave uredi