Tréning (angleško training > train - poučevati, učiti se, šolati se, vzgajati, uriti se, vežbati, dresirati) je metoda akivnega učenja in se nanaša na pridobivanje znanja, veščin, spretnosti in navad kot rezultat poučevanja glasovnih ali praktičnih spretnosti in znanja, ki se nanašajo na posebna uporabna področja dejavnosti. Namen treniranja je izboljševanje sposobnosti, zmožnosti in učinka posameznika ali skupine. Tvori jedro vajeništva in zagotavlja glavno oporo vsebin tehnoloških inštitutov. Ljudje v mnogih poklicih in zaposlitvah se lahko zanašajo na to vrsto usposabljanja za strokovni razvoj.

Glej tudi uredi