Pouk je v procesu izobraževanja sistematično podajanje učne snovi v okviru organiziranih izobraževalnih ustanov (univerza, gimnazija, osnovna šola, glasbena šola, idr.). Glede na pedagoške parametre razlikujemo:

  • individualni pouk
  • elementarni pouk
  • frontalni pouk
  • kabinetni pouk
  • celodnevni pouk
  • dopolnilni pouk
  • indirektni pouk
  • kombinirani pouk
  • predmetni pouk
  • razredni pouk