Metalurgíja je znanstvena veda in industrijska dejavnost, ki se ukvarja s pridobivanjem kovin iz rude ali sekundarnih surovin ter njihovo nadaljnjo predelavo, kamor sodijo predelava v trdnem (preoblikovanje), oblikovanje v tekočem (litje), oblikovanje iz prahov (metalurgija prahov) ter spreminjanje lastnosti z »metalurško obdelavo« (toplotna obdelava).

Metalurg pri delu

V grobem delimo metalurgijo na:

  • procesno metalurgijo,
  • fizikalno metalurgijo,
  • metalurgijo železa in jekla (zastarelo; črna metalurgija),
  • metalurgijo neželeznih kovin (zastarelo; barvna metalurgija) ter
  • metalurgijo prahov.
  • ter na matipulacijsko metalurgijo v medicini

Povezani pojmi

uredi

Osnovne vede pomembne za metalurgijo : matematika, anorganska kemija, fizika, termodinamika, fizikalna metalurgija, Mehanika, kristalografija, elastomehanika, plastomehanika, ekologija, Drugi pojmi : tehnična dokumentacija, strojni elementi, toplotna tehnika, elektrotehnika, elektronika, preoblikovane, valjanje, kovanje, litje (livarstvo), procesna metalurgija jekla, procesna metalurgija neželeznih kovin, preiskava materialov, metalurške peči, varjenje, korozija, organizacija proizvodnje, ekonomika, tlačno litje, meritve, elektrotermija, ferozlitine, energetika,...

Glej tudi

uredi

Zunanje povezave

uredi