Tŕženje ali márketing je veda, ki definira ter raziskuje ciljne trge in uporabnike ter skuša z njimi vzpostavljati dobičkonosne odnose. Marketing je povezovanje proizvajalca, izdelka ali storitve z odjemalcem.

Marketing je veja več različnih skupin in poslovnih storitev.

Marketinška veda izhaja iz družbenih ved, kot so psihologija, sociologija, komunikologija in ekonomija. Ena prvih marketinških teorij je Kotlerjeva teorija 4P, v angleščini (product, price, placement, promotion) izdelek, cena, postavitev (na tržišče), promocija. Tržnik se mora odločiti o tem, kaj bo predmet njegovega trženja, kakšna bo cena, kje bo to prodajal, preko katerih prodajnih poti in kakšna bo promocija. Zanimiv koncept je celostni marketing, ki govori, da je marketing menjava, pri kateri obe strani pridobita. Govorimo lahko o marketinškem odnosu med fantom in punco (oba morata vlagati, da oba dobita); zemljo in človekom; študentom in profesorjem ...

Termin marketing se pogosto neupravičeno zamenjuje z oglaševanjem, promocijo, celo propagando ali reklamo. Poslovno komuniciranje je vsekakor tudi del marketinga. Podjetje mora pri svojih marketinških aktivnostih namreč analizirati svoj trenutni položaj na trgu, konkurenco, določiti ustrezno ceno svojih storitev ali izdelkov, organizirati prodajne poti, ustvariti strategijo nastopa na trgu, strategijo cen, ipd., ne pa zgolj komunikacijsko strategijo. Osnovni namen marketinga je dvigniti krivuljo povpraševanja po izdelkih oz. storitvah podjetja, posledično, dvigniti krivuljo dobička.

Trženjski splet je kombinacija instrumentov trženja, ki jo poznamo pod angleško kratico 4P (product, placement, promotion and price). V slovenščini so instrumenti trženja izdelek, prodajne cene, tržne poti in tržno komuniciranje.

Tržna raziskava tj. sistematično in znanstveno načrtovanje, zbiranje in analiziranje tržnih informacij, poročanje o rezultatih ipd. Izvaja se lahko: v podjetju (stranka v salonu izpolne vprašalnik ali pri specializiranih ustanovah za tržne raziskave. Z raziskavo trga analiziramo in opazujemo trg - postopek imenujemo diagnoza, ter poskušamo načrtovati oziroma napovedati njegov razvoj - postopek načrtovanja razvoja imenujemo prognoza. Pri analizi zbiramo podatke v določenem trenutku. Pri opazovanju trga pa zbiramo podatke dlje časa.

Raziskava trga poteka na različne načine:

 1. Anketiranje (ustno, telefonsko, pisno, prek interneta)
 2. Opazovanje (kupcev, kupčevega nakupa ...)
 3. Poskus ali s tujko eksperiment
 4. Panel

Z raziskavo trga proučujemo in raziskujemo:

 1. Značilnost kupcev (spol, poklic, starost, dohodek ipd.)
 2. Nakupni motivi (praktičnost, darila ipd.)
 3. Odzive odjemalcev
 4. Tržni delež - absolutni (v % od obsega trga) in relativni (v % od največjega konkurenta) v primerjavi z najmočnejšim konkurentom.
 5. Vsoto in velikost konkurence

Kombinacija oglaševanja Uredi

Kombinacija oglaševanja opisuje, kako bo podjetje prodajalo svoj izdelek.[1][2] Sestavljen je iz petih orodij: osebne prodaje, pospeševanja prodaje, odnosov z javnostmi, oglaševanja in družbenih medijev.

 • Osebna prodaja je predstavitev, ki jo opravi prodajalec posamezniku ali skupini potencialnih strank.[3] Zagotavlja dvosmerno komunikacijo in gradnjo odnosov ter se najpogosteje uporablja pri trženju med podjetji, lahko pa jo najdemo tudi pri trženju med podjetji in potrošniki (npr. pri prodaji avtomobilov v prodajnem salonu).
 • Odnosi z javnostmi so uporaba množičnih medijev za spodbujanje in spremljanje pozitivne predstavitve podjetja ali izdelka v očeh javnosti.
 • Do oglaševanja pride, ko podjetje neposredno plača medijskemu kanalu, bodisi neposredno prek lastne agencije[4] bodisi prek oglaševalske agencije ali službe za nakup medijev, da ta objavi njegov izdelek, storitev ali sporočilo.
 • Družbeni mediji se uporabljajo za olajšanje dvosmerne komunikacije med podjetji in njihovimi strankami. Spletna mesta, kot so Facebook, Twitter, Tumblr, Pinterest, Snapchat in YouTube, blagovnim znamkam omogočajo, da vzpostavijo pogovor z rednimi in potencialnimi strankami. Družbeni mediji lahko močno olajšajo virusno trženje, in če so uspešni, lahko ključna tržna sporočila in vsebine v kratkem času dosežejo veliko število ciljnih občinstev. 52 % tržnikov je prepričanih, da prizadevanja za spletno video trženje prinašajo večjo donosnost promocije kot druge možnosti vsebin.[5] Na spletu lahko gostujejo tudi vsebine za oglaševanje in odnose z javnostmi.[6]

Glej tudi Uredi

Sklici Uredi

 1. »Marketing Mix«. www.wallstreetmojo.com. Pridobljeno 5. septembra 2023.
 2. »Marketing Mix: The 4 Ps of Marketing and How to Use Them«. www.investopedia.com. Pridobljeno 5. septembra 2023.
 3. »Personal Selling: Definition, Techniques, and Examples in 2023«. mailshake.com. Pridobljeno 5. septembra 2023.
 4. »The Advertising Industry Has a Problem: People Hate Ads«. www.nytimes.com. Pridobljeno 5. septembra 2023.
 5. »How to Build Your Brand With Educational Video Content«. explainervideos.ca. Pridobljeno 5. septembra 2023.
 6. »Mktg 9 (Book Only)«. books.google.com. Pridobljeno 5. septembra 2023.