Telesne tekočine so vse znotrajcelične in zunajcelične tekočine, ki se nahajajo v človeškem organizmu. Grobo jih lahko razdelimo v dve skupini: tiste, ki krožijo po organizmu in tiste, ki se nahajajo znotraj posameznih razdelkov.