Standardizirani moment

Standardizirani moment k-tega reda realne slučajne spremenljivke X za srednjo vrednost je v teoriji verjetnosti in statistiki enak

kjer je

To je normalizacija momenta n-tega glede na standardni odklon.

Lastnosti

uredi

Sploščenost in koeficient simetrije se lahko določita tudi s pomočjo kumulant.