Sredozemska Slovenija

Sredozemska Slovenija je ena izmed pokrajin po Gamsovi pokrajinsko-ekološki členitvi Slovenije, ki zajema jugozahodni del Slovenije.

Kamnine

uredi

Sredozemska Slovenija je skoraj v celoti iz krednih in paleogenskih apnencev in fliša, tako da v tem delu Slovenije prevladuje kras.

Delitev

uredi

Glede na značilnosti se Sredozemska Slovenija nadalje deli na:

Gospodarstvo

uredi

Gospodarstvo:

-Tovarne...

  • Karel Natek; Marjeta Natek (1998). Slovenija: Geografska, zgodovinska, pravna, politična, ekonomska in kulturna podoba Slovenije. Ljubljana : Mladinska knjiga. COBISS 71395840. ISBN 86-11-15348-0.