Pokrajina

Pokrájina je v geografskem smislu del Zemljinega površja, ki ima glede na prepletanje geografskih pojavov, prvin in součinkovanje geografskih dejavnikov svojski značaj, videz, po katerem se razlikuje od okolice. Pokrajina je v svoji celostnosti oz. kompleksnosti predmet geografskega preučevanja.

Je lahko del ozemlja, območje, ki ima skupne naravne in /ali družbene značilnosti: kmetijska pokrajina, tropska pokrajina, gozdna pokrajina, kraška pokrajina, mestna pokrajina; po katerih se loči od sosednjih pokrajin.

V upravnem ali administrativnem smislu je pokrajina (tudi pokrajína, provinca ali dežela) izbrani ali določeni del ozemlja. V nekaterih državah je pojem uporabljen tudi kot enota uprave takoj za državo; država je razdeljena na pokrajine, v nekaterih ureditvah jih imenujejo tudi dežele, oziroma province. V nekaterih državah in statistiki jih poimenujejo regija.

Avtonomna pokrajina v sklopu neke države ima pravice, ki ji omogočajo veliko samostojnost. Primer: v SFRJ sta bili del Srbije avtonomni pokrajini Vojvodina ter Kosovo.

V slikarstvu je pokrajina (tudi krajina) tudi zvrst upodabljanja.

V književnosti je skupaj s prilastkom mišljeno področje, območje kot: zanimive miselne pokrajine ali odpreti komu pokrajine svoje duše ali obdala ga je pokrajina molka in podobno.

ViriUredi

  • Slovar slovenskega knjižnega jezika, ZRC SAZU
  • Geografski terminološki slovar, ZRC SAZU