Odpre glavni meni

Spora je posebna tvorba, ki jo tvorijo nekateri organizmi, da preživijo neugodne življenjske razmere, ki jih povzročajo različni abiotski dejavniki, kot so npr:pomanjkanje hrane ali vode, previsoka ali prenizka temperatura. Spore se pojavljajo predvsem pri enoceličnih organizmih. Spore se obdajajo z debelo ovojnico, v protoplazmi so zaloge, iz celic pa izgubijo precej vode. V taki obliki lahko preživijo več desetletij. Ko nastopijo ugodne razmere, se iz spore razvije normalen organizem. Spore tvorijo bakterije, alge, nekatere glive in praživali.