Seme je del rastline, ki nastane po oploditvi iz cveta in se uporablja za razširjanje po prostoru. Sestavljeno je iz kalčka, rezervne hrane in semenske ovojnice. Kalček je zaščiten s semensko lupino. Za svoj razvoj potrebuje hranilne snovi, saj je še heterotrof, ko pa se pojavijo prvi klični listi, lahko začne vršiti fotosintezo in tako postane avtotrof. Rezervne snovi so v posebnih hranilnih tkivih (seme s hranilnimi tkivi) ali pa v embriu (seme brez hranilnih tkiv). Po oploditvi se začne semenska zasnova razvijati v seme. Pri kritosemenkah se seme razvije v plodnici, pri golosemenkah pa na površini plodnih listov.

Različno seme