Hrvaško-slovenski kmečki upor

(Preusmerjeno s strani Slovensko-hrvaški kmečki upor)

Hrvaško-slovenski kmečki upor je bil en od kmečkih uporov na slovenskem ozemlju, ki se je dogajal v letih 1572 in 1573. Ta upor se je prenehal že po štirinajstih dneh.

Upodobitev boja pri Krškem Hrvaško-slovenskega kmečka upora v Slavi vojvodine Kranjske

VzrokiUredi

Vzrokov za kmečke upore je bilo veliko, med najpomembnejše za začetek hrvaško-slovenskega pa zgodovinarji štejejo večanje bremen na Tahijevih posestvih, ki so se odražale v dajatvah, pretirani tlaki, brezpravnosti podložnikov, izvajanje terorja nad kmečkim prebivalstvom.

Načrt upornikovUredi

Uporni kmetje so želeli povezati ozemlje Banske Hrvaške in večino slovenskega ozemlja do morja ter ustanoviti cesarsko namestništvo v Zagrebu. Sami so želeli pobirati dajatve, činž ali cenzus ter davke, hkrati pa je bila njihova ideja odpreti ceste svobodni kmečki trgovini.

Hrvaško-slovenski kmečki upor v slovenski literaturiUredi

Glej tudi: Kmečki upori v literaturi.
Hrvaško-slovenski upor je l. 1937 v svoji drami Velika puntarija predstavil Bratko Kreft, ki je v uvodu v dramo napisal tudi krajšo študijo o kmečkih uporih na Slovenskem.

ViriUredi

  • Več avtorjev, 2000. Ilustrirana zgodovina Slovencev. Ljubljana: Mladinska knjiga.