Kmečki upori v literaturi

Kmečki upori na Slovenskem se v literarnih delih velikokrat pojavljajo kot glavna tema ali pa stranski motiv.

Nekaj del s to tematiko:

Literatura uredi