Slovenske večernice

Slovenske večernice je knjižna zbirka, ki jo izdaja Mohorjeva družba že od leta 1860, skoraj neprekinjeno in najobičajneje enkrat na leto. Do leta 2007 je izšlo že 157 zvezkov. V knjižni zbirki so do leta 1930 izhajale povesti, črtice, novele, pesmi in drugi zapisi, potem pa le povesti in romane. Zbirka je do leta 1919 izhajala v Celovcu, med 1920 in 1927 na Prevaljah, od 1928 do 1941 v Celju, med vojno v Ljubljani, ter po vojni spet v Celju.

Franjo Kopač, oprema naslovnice Slovenskih večernic

Bibliografija izdanih večernic

uredi
 1. Slovenske večernice za poduk in kratek čas - V Celovcu: Družba sv. Mohora, 1860
 2. Slovenske večernice za poduk in kratek čas - V Celovcu: Družba sv. Mohorja, 1861
 3. Cipsarjeva družina ali cesar Maksimilian na Martinjipeči: (povest za mlade in odraščene poslovenjena) - V Celovcu: Družba sv. Mohorja, 1861
 4. Cipsarjeva družina ali cesar Maksimilian na Martinjipeči: (konec) - V Celovcu: Družba sv. Mohorja, 1861
 5. V. Štulc - Berač Bogdan - V Celovcu: Družba sv. Mohora, 1862
 6. A. Okiški - Osrečena pravičnost: domača povest - V Celovcu: Družba sv. Mohorja, 1862
 7. Janez Cigler - Deteljica ali življenje treh kranjskih bratov francoskih soldatov - V Celovcu: Družba sv. Mohora, 1863
 8. Jakob Filip Kaffol - Cerkvica sv. Mohora na Tolminskih Pečinah: domorodne čertice - V Celovcu: Družba sv. Mohora, 1863
 9. V. Štulc - Oče in sin - V Celovcu: Družba sv. Mohora, 1864
 10. Fran Erjavec - Hudo Brezno ali Gozdarjev rejenec - V Celovcu: Družba sv. Mohora, 1864
 11. J. J. Zavojšček - Uboštvo in bogastvo: (pripovedka iz domačega življenja) - V Celovcu: Družba sv. Mohorja, 1865
 12. Andrej Pajk - Spomini starega Slovenca ali Čertice iz mojega življenja - V Celovcu: Družba sv. Mohorja, 1865
 13. Josip Jurčič - s:Grad Rojinje: povest za slovensko ljudstvo - V Celovcu: Družba sv. Mohora, 1866
 14. J. P. - Hčerina ljubezen - V Celovcu: Družba sv. Mohorja, 1866
 15. Šentagatni fajmošter: (ginljiva zgodba iz časov francoske prekucije) - V Celovcu: Družba sv. Mohorja, 1867
 16. V. Štulc, Leopold Gorenec - Brata - V Celovcu: Družba sv. Mohora, 1867
 17. Jernej Dolžan - Mati Božja dobrega sveta ali bratovska ljubezen: povest iz časov turških bojev konec XVI. stoletja - V Celovcu: Družba sv. Mohora, 1868
 18. Fran Erjavec - Domače in tuje živali v podobah: slovenskej mladini v poduk in kratek čas. Del 1, Domače četveronožne živali - V Celovcu: Družba sv. Mohora, 1868
 19. Anton Lesar - Perpetua ali afrikanski mučenci: pogled v tretje stoletje po Kristovem rojstvu, posnet po pravih mučenških zapiskih - V Celovcu: Družba sv. Mohora, 1869
 20. Fran Erjavec - Domače in tuje živali v podobah: slovenskej mladini v poduk in kratek čas. Del 2: [Četveronoge] živali - V Celovcu: Družba sv. Mohora, 1869
 21. Josip Podmilšak - Žalost in veselje: povest za prosto ljudstvo - V Celovcu: Družba sv. Mohora, 1870
 22. Fran Erjavec - Domače in tuje živali v podobah: slovenskej mladini v poduk in kratek čas. Del 3 Ptice - V Celovcu: Družba sv. Mohora, 1870
 23. Anton Janežič - Janežičeve večernice za poduk in kratek čas - V Celovcu: Družba sv. Mohora, 1870
 24. Slovenske večernice za poduk in kratek čas. (Vsebina: I: Vojnimir ali poganstvo in kerst: izvirna povest iz časov pokerščevanja Slovenca / spisal J. Ogrinec; II: Marija Devica iz Krope; Hči Turjaka / zložil France Poznik; III: Devica Orleanska / spisal A. Okiški; IV.: Irhaste hlače / spisal M. S.; V: Pogled na skrivnosti v stvarstvu: (poučen spis v pogovorih) / spisal A. Umek; VI: Menčikov: povest iz ruske zgodovine / poslov. J. Kosmač; VII: Domači zdravnik) - v Celovcu: Družba sv. Mohora, 1871
 25. Fran Erjavec - Domače in tuje živali v podobah: slovenskej mladini v poduk in kratek čas. Del 4 Ptice - V Celovcu: Družba sv. Mohora, 1871
 26. Ferdo Kočevar - Kupčija in obrtnija: denar in blago - V Celovcu: Družba sv. Mohora, 1872
 27. Franc Govekar - Umni živinorejec s posebnim ozirom na govedje - V Celovcu: Družba sv. Mohora, 1872
 28. Janez Ev. Marinič - Črtice iz življenja in trpljenja svetega Očeta Papeža Pija IX. - V Celovcu: Družba sv. Mohora, 1872
 29. Franc Valentin Slemenik - Izdajavec: zgodovinska povest - V Celovcu: Družba sv. Mohora, 1873
 30. Fran Erjavec - Domače in tuje živali v podobah: slovenskej mladini v poduk in kratek čas. Zv. 5: Golazen - V Celovcu: Družba sv. Mohora, 1873
 31. Janez Volčič - Domači zdravnik: kratek navod, si zdravje uterditi in življenje podaljšati - V Celovcu: Družba sv. Mohora, 1874
 32. Ivan Vrhovec - Zlate bukve slovenskega vedeža - V Celovcu: Družba sv. Mohora, 1874
 33. Jakob Gomilšak - Potovanje v Rim - V Celovcu: Družba sv. Mohora, 1878 Josip Ogrinec - Setev in žetev: Povest za slovensko ljudstvo (Vsebuje tudi: Srečen!: (obraz iz življenja med vojaki) / spisal Andrejčekov Jože) - V Celovcu: Družba sv. Mohora, 1875
 34. F. Furlani - Po volitvi novega papeža, sv. očeta, Leona XIII. dne 18. februarja 1878, Nevera, Filip Jakob Kafól, Kaj se je godilo pretečena tri leta doli na Turškem?, Povesti - V Celovcu: Družba sv. Mohora, 1878
 35. Fran Levec - Dr. Janez Bleiweis: (s podobo) - V Celovcu: Družba sv. Mohora, 1880
 36. E. Jurjev – Loterijo je pustil - V Celovcu: Družba sv. Mohorja, 1882 (SV 36)
 37. Slepa materina ljubezen - V Celovcu: Družba sv. Mohora, 1883 (SV 37)
 38. Jakob Sket - Miklova Zala: povest iz turških časov - V Celovcu: Družba sv. Mohora, 1884 (SV 38, 5. izdaja 1921)
 39. Pavlina Pajk - Dora: (povest) - V Celovcu: Družba sv. Mohora, 1885
 40. Josip Vošnjak - Troje angeljsko češčenje: (povest) - V Celovcu: Družba sv. Mohora, 1886
 41. Ignacij Žitnik - Življenje sv. očeta papeža Leona XIII. - V Celovcu: Družba sv. Mohorja, 1887
 42. Frančišek Lampe, Janez Gogala - Dr. Janez Gogala, korar in imenovani škof ljubljanski - V Celovcu: Družba sv. Mohora, 1888
 43. Pavlina Pajk - Domačija nad vse!: povest na podlagi prijateljskih pisem - V Celovcu: Družba sv. Mohorja, 1889
 44. Ivan Križanič - Štirinajst dnij širom svetá - V Celovcu: Družba sv. Mohorja, 1890
 45. Ivan Fajdiga - Zadnji tihotapec: (povest) - V Celovcu: Družba sv. Mohorja, 1891 (SV 45)
 46. Slovenske večernice za pouk in kratek čas. (Vsebina: Štiridesetletno književno delovanje društva in družbe sv. Mohorja / (sestavil Jakob Sket); Najgotovejša dota: povest / spisala Pavlina Pajkova; Črtice miz francoskih bojev na Koroškem leta 1813 / spisal Fr. Hubad) - V Celovcu: Družba sv. Mohorja, 1892
 47. Fran Zbašnik - Na krivih potih: povest - V Celovcu: Družba sv. Mohorja, 1893
 48. Matej Slekovec - Turki na slovenskem Štajerskem: spominki iz domače zgodovine - V Celovcu: Družba sv. Mohorja, 1894
 49. Fran Zbašnik - Vas Kôt: povest - V Celovcu: Družba sv. Mohorja, 1896
 50. Fran Zbašnik - Boj za pravico: povest - V Celovcu: Družba sv. Mohorja, 1897
 51. J. G. Vrbanov - Dr. Jožef Muršec: (životopis) (Vsebina: O Bog, o Bog, kak' srečen sem! / (Pesen. Zložil Jožef Muršec); Strašen Božični večer / (Povest. Spisal Žaljski); Blaga srca: (pesen) / zložil Anton Medved; Tema in luč: (povest iz časov Kristusovih / spisal F. S. Šegula); Na Vrhovju / (Povest. Spisal A. Koder); Stekleni most / (Narodna pripovedka. Zapisal J. Krenčnik)) - V Celovcu: Družba sv. Mohorja, 1898
 52. Fran Zbašnik - Nehvaležen sin: povest - V Celovcu: Družba sv. Mohorja, 1900
 53. Fran Zbašnik - Bog ga je uslišal: (resnična dogodba) - V Celovcu: Družba sv. Mohorja, 1901
 54. Engelbert Gangl - Véliki trgovec: povest - V Celovcu: Družba sv. Mohorja, 1902
 55. Fran Zbašnik - Miklova lipa: zgodovinska povest (Vsebina: Rotijin Blaže / spisal Pavel Perko; Po njeni krivdi: povest / spisal F.Ks. Steržaj; V tihi noči / Fr.Ks. Meško; Kovač Peregrin: bajka / spisal J.E. Rubin; Lisica in trije bratje: narodna pripovedka / zapisal J. Krenčnik) - V Celovcu: Družba sv. Mohorja, 1903
 56. Josip Brinar - Lisica Zvitorepka: živalske pravljice za odrastlo mladino - V Celovcu: Družba sv. Mohorja, 1904
 57. Josip Kostanjevec - Pošteni ljudje: (povest) (Vsebina: Pošteni ljudje: povest / Jos. Kostanjevec; Kozaško slovó: pesem / zložil Fr. Ks. Meško; Nesrečnež: povest / spisal Anton Medved; Osamljena želja: pesem / zložil Fr. Neubauer; Iz potujočega Srema: pesmi / zložil Fr. Neubaeur; Misli so mi poletele ---: pesem / zložil Fr. Neubaeur; Detetu: pesem / zložil Fr. Neubaeur; Bil maj je ---: pesem / zložil Fr. Neubaeur; Zgodovinske povestice / spisal Fedor Jaromilov) - V Celovcu: Družba sv. Mohorja, 1905
 58. Ivan Lah - Uporniki: povest - V Celovcu: Družba sv. Mohorja, 1906
 59. J. M. Dovič – Kovač in njegov sin: povest (Vsebina: Ob zatonu leta / Ksaver Meško; Do vrha: slika / Ivo Trošt; Zadovoljnost / Jože Bekš; Dajte mu nazaj, kar je njegovega!: povest / Juraj Pangrac; Mrtvački zvon / Starogorski [ps.]; Starši vadite otroke ubogljivosti! / Kompoljski [ps.]; Iz potujčenega Srema / Franjo Neubauer; Kako je Jaka kupoval koze: smešna dogodba / Kompoljski [ps.]; Kakor belo-rdeče rože / Jože Bekš: Dokončni šolski in učni red za obče ljudske in za meščanske šole: slovenskim staršem v razjasnilo / Kompoljski [ps.]) - V Celovcu: Družba sv. Mohorja, 1907
 60. Josip Kostanjevec - Življenja trnjeva pot: resnična zgodba iz polupreteklega časa - V Celovcu: Družba sv. Mohorja, 1907
 61. Fran Detela - Novo življenje: povest (Vsebuje še: V samoti: božična pripovedka / spisal Ivan Cankar) - V Celovcu: Družba sv. Mohorja, 1908
 62. Josip Vošnjak - Navzgor - navzdol: povest iz polminole dobe - V Celovcu: Družba sv. Mohorja, 1909 || Fran Zbašnik - Pisana mati: povest - V Celovcu: Družba sv. Mohorja, 1909[1]
 63. Ivan Cankar: Sosed Luka, Franc Ksaver Meško, Fran Josip Knaflič: Popotnikove povesti - Slovenske večernice za poduk in kratek čas - V Celovcu: Družba sv. Mohorja, 1909
 64. Janko Mlakar – Trebušnik na slovenskem jugu (Vsebina: Ob košnji; Vipavska / Vekoslav Remec. Kar Bog stori, vse prav stori: spodnještajerka povest / spisal J. Vuk. Naši ljudje: slika iz vipavske doline / napisal I. Česnik) - V Celovcu: Družba sv. Mohorja, 1910
 65. Josip Jurčič, Ivan Vaupotič – Deseti brat - Celovec: Družba sv. Mohorja, 1911
 66. Lea Fatur - Vislavina odpoved: povest iz druge švedsko-poljske vojske (Vsebina: Po stopinjah gospodovih: spomini na slovensko jeruzalemsko romanje v l. 1910 / spisal Ksaver Meško; Potovanje na njegovega veličanstva ladji »Zenta« / spisal M. Domjan) - Celovcu: Družba sv. Mohorja, 1912
 67. Ivan PregeljMlada Breda (Pregelj): povest - V Celovcu: Družba sv. Mohorja, 1913
 68. Josip Kostanjevec – Novo življenje: povest (Vsebina: Vsebuje tudi: Pesmi: Litavski motivi, Sreča, Dekliška pesem / zložil Josip Lovrenčič. Kristus: odlomek iz umetniškega življenja / spisal Ivo Časnik. Pesmi: Vipavska romanca, Pomlad, Prošnja, V noči / zložil Josip Lovrenčič. Pravdarska strast - gotova propast / po resničnih virih spisal M. D. Zahvalni psalm / zložil Josip Lovrenčič. Kobilice: zgodovinska slika iz leta 1672 / spisal Ksaver Meško. Gozdarjevi spomini / spisal Josip Kostanjevec - V Celovcu: Družba sv. Mohorja, 1914
 69. Matija Malešič – Zgodba o povišanju - V Celovcu: Družba sv. Mohorja, 1915
 70. Fran Detelas:Svetloba in senca: povest - V Celovcu: Družba sv. Mohorja, 1916
 71. Fran Milčinski – Ptički brez gnezda: povest - V Celovcu: Družba sv. Mohorja, 1917
 72. Ivo Šorli – Krščen denar: povest (Vsebuje: Sejmski tatje / spisal Fr. Milčinski; Polje: črtica / spisal Ivan Dornik) - V Celovcu: Družba sv. Mohorja, 1918
 73. Ivo Šorli - Sorodstvo v prvem členu: povest - V Celovcu: Družba sv. Mohorja, 1919
 74. Fran Detela - s:Takšni so!: zgodovinska povest / Begunka: drama v treh dejanjih - Na Prevaljah: Družba sv. Mohorja, 1921
 75. Ivan Pregelj - Peter Pavel Glavar, lanšpreški gospod: zgodovinska povest - Na Prevaljah: Družba sv. Mohorja, 1922
 76. Jules Verne, Anton Ratajec – Carski sel: (Mihael Strogov) 1. zv. - Na Prevaljah: Družba sv. Mohorja, 1923
 77. Jules Verne, Anton Ratajec – Carski sel: (Mihael Strogov) 2. zv. - Na Prevaljah: Družba sv. Mohorja, 1924
 78. Franc Jaklič - V graščinskem jarmu: povest - Prevalje: Družba sv. Mohorja, 1925
 79. Fran Jaklič - Peklena svoboda: povest o ljubljanski in ižanski revoluciji leta 1848 - Prevalje: Družba sv. Mohorja, 1926
 80. Fran Detela - Vest in zakon: povest. Strici: povest - [Prevalje]: Družba sv. Mohorja, 1927
 81. Narte Velikonja - Višarska polena - [Celje]: Družba sv. Mohorja, 1928
 82. Ivan Zorec - Domačija ob Temenici - [Celje]: Družba sv. Mohorja, 1929
 83. Ivan Pregelj - »Umreti nočejo!«: zgodbe slovenske bolečine na Koroškem - [Celje]: Družba sv. Mohorja, 1930
 84. France Bevk - Stražni ognji: povest - [Celje]: Družba sv. Mohorja, 1931
 85. Ivan Zorec - Beli menihi: povest iz prve polovice XII. stoletja. Knj. 1, Ustanovitev samostana - [Celje]: Družba sv. Mohorja, 1932
 86. Matija Malešič - Izobčenci: povest - [Celje]: Družba sv. Mohorja, 1933
 87. Ivan Zorec - Stiški svobodnjak: povest iz druge polovice XV. Stoletja - [Celje]: Družba sv. Mohorja, 1934
 88. Ivan Zorec - Stiški tlačan: povest iz druge polovice XVI. Stoletja - [Celje]: Družba sv. Mohorja, 1935
 89. Janez Plestenjak – Lovrač - V Celju: Družba sv. Mohorja, 1936
 90. Ivan Zorec - Izgnani menihi: povest iz druge polovice XVIII. Stoletja - [Celje]: Družba sv. Mohorja, 1937
 91. Metod Jenko, Viktor Hassl – Izum - V Celju: Družba sv. Mohorja, 1938
 92. France Bevk - Pravica do življenja - [Celje]: Družba sv. Mohorja, 1939
 93. Janez Plestenjak - Bogatajevci: povest - [Celje]: Družba sv. Mohorja, 1941
 94. Janez Plestenjak - Mlinar Bogataj - V Ljubljani: Družba sv. Mohorja, 1942[2]
  Jules Verne - Južna zvezda: dežela demantov - V Celju: Družba sv. Mohorja, 1940
 95. Emilijan Cevc - Ukleta zemlja. Sponsa restitit. Krik iz goric. Življenje odteka - V Ljubljani: Družba sv. Mohorja, 1943
 96. Ivan Matičič – Dom v samoti - V Ljubljani: Družba sv. Mohorja, 1944
 97. Julija Bračič - Zaprta vrata - Celje: Družba sv. Mohorja, 1945
 98. Alojzij Remec - Opustošena brajda: zgodba iz temnih dni: I. del. Stari grad - V Celju: Družba sv. Mohorja, 1946
 99. Stanko Cajnkar – Po vrnitvi - V Celju: Družba sv. Mohorja, 1947
 100. Julija Bračič - Graščinski stradarji: povest - V Celju: Družba sv. Mohorja, 1950
 101. Požgana Radovna in druge zgodbe (Vsebina: Po Jurčičevih stopinjah / Ksaver Meško; Od spomladi do zime 1941 / Stanko Cajnkar; Citre / Mimica Malenšek-Konič; Požgana Radovna / Tilen Pavček; V vinogradih gospoda Rugginija / Gema Hafner; Silva je verjela / France Borko; Ježki / Janko Moder) - V Celju: Družba sv. Mohorja, 1950
 102. Jakob Sket, France Kotnik, Josip Mal - Miklova Zala: povest iz turških časov - V Celju: Družba sv. Mohorja, 1951
 103. Fran Saleški Finžgar – Mirna pota - V Celju: Družba sv. Mohorja, 1952
 104. Alojzij Remec, Janko Moder – Veliki punt: kmečka zgodba iz 18. stoletja - V Celju: Družba sv. Mohorja, 1953
 105. Fran Saleški Finžgar – Gostač Matevž - V Celju: Družba sv. Mohorja, 1954
 106. Stanko Cajnkar – Sloven iz Petovije: povest iz 9. stoletja - Celje: Mohorjeva družba, 1955
 107. Mimi Malenšek – Senca na domačiji: povest - Celje: Mohorjeva družba, 1956
 108. Alojz Rebula – Klic v Sredozemlje - Celje: Mohorjeva družba, 1957
 109. Janez Jalen – Vozarji. Del 1, Ovčar Marko - Celje: Mohorjeva družba, 1958
 110. Janez Jalen – Vozarji. Del 2, Tri zaobljube - Celje: Mohorjeva družba, 1959
 111. Janez Jalen – Vozarji. Del 3, Izpodkopana cesta - Celje: Mohorjeva družba, 1960
 112. Joži Munih-Petrič – Ljudje iz Stržišča - Celje: Mohorjeva družba, 1961
 113. Lojze Kozar – Takšen prag - Celje: Mohorjeva družba, 1962
 114. Joži Munih-Petrič – Sadovi zla - Celje: Mohorjeva družba, 1963
 115. Janez Kmet – Dom pod Borštom - Celje: Mohorjeva družba, 1964
 116. Stanko Cajnkar - Križnarjevi: kronika preproste slovenske družine - Celje: Mohorjeva družba, 1965
 117. Ivan Matičič – Rezinka - Celje: Mohorjeva družba, 1966
 118. Josip Jurčič, Ivan Vavpotič, Jože Gregorič – Deseti brat: izvirni roman - Celje: Mohorjeva družba, 1967
 119. Lojze Kozar, Stane Kregar – Pajkova mreža - Celje: Mohorjeva družba, 1968
 120. Ivan Podržaj – Gorjani - Celje: Mohorjeva družba, 1969
 121. Joži Munih-Petrič – Ana - Celje: Mohorjeva družba, 1970
 122. Pavle Zidar, Lino Legiša – Vid / Korenine moje - Celje: Mohorjeva družba, 1972
 123. Alojz Rebula – Divji golob: roman - Celje: Mohorjeva družba, 1972
 124. Ivan Pregelj – Tolminci: zgodovinski roman - Celje: Mohorjeva družba, 1973
 125. Tita Kovač - Artemis – Štefan Dečanski - Celje: Mohorjeva družba, 1974
 126. France Bevk, France Koblar – Kaplan Martin Čedermac - Celje: Mohorjeva družba, 1975
 127. Eda Podpečan, Ivan Sivec - Hiša na robu doline. Pristrižene peruti - Celje: Mohorjeva družba, 1976
 128. Vlado Firm – Ples rdečega jelena - Celje: Mohorjeva družba, 1977
 129. Joža Vršnik, Zmaga Kumer - Preproste zgodbe s solčavskih planin - Celje: Mohorjeva družba, 1978
 130. Lojze Kozar – Vezi in zanke - Celje: Mohorjeva družba, 1979
 131. Alojz Rebula, Friderik Baraga - Duh velikih jezer: lik Ireneja Friderika Baraga - Celje: Mohorjeva družba, 1980
 132. Zora Tavčar, Melita Vovk – Veter v laseh - Celje: Mohorjeva družba, 1982
 133. Ivan Pregelj, Jože Gregorič, Melita Vovk - Peter Pavel Glavar, lanšpreški gospod: zgodovinska povest - Celje: Mohorjeva družba, 1983
 134. Janez Jalen, Jože Šifrer – Ograd - Celje: Mohorjeva družba, 1984
 135. Stanko Lapuh, Lovro Inkret – Črni svatje / Kos - Celje: Mohorjeva družba, 1985
 136. Lojze Kozar – Kamen in srce - Celje: Mohorjeva družba, 1986
 137. Mirko Mahnič – Devet mesecev - Celje: Mohorjeva družba, 1987
 138. Marta Kmet – Učiteljica - Celje: Mohorjeva družba, 1988
 139. Marij Avčin, Mirko Mahnič, Melita Vovk – Doktor Anton - Celje: Mohorjeva družba, 1989
 140. Lojze Kozar, Vilko Novak – Neuničljivo upanje - Celje: Mohorjeva družba, 1990
 141. Franc Puncer, Jožef Smej - Duhovnik v taborišču smrti: (iz nenapisanega dnevnika) - Celje: Mohorjeva družba, 1991
 142. Jožef Smej, Vilko Novak, Ivan Baša – Psalmi vaškega župnika - Celje: Mohorjeva družba, 1992
 143. Wilhelm Hünermann, Roman Štus - Župnik sveta: (ob 30-letnici smrti Janeza XXIII.) - Celje: Mohorjeva družba, 1993
 144. Irma Martinčič Ožbalt – Mrzle peči - Celje: Mohorjeva družba, 1994
 145. Cilka Žagar, Nives Kreuh – Barbara - Celje: Mohorjeva družba, 1995
 146. Slavko Toplišek, Peter Krivec – Leto vaškega življenja - Celje: Mohorjeva družba, 1996
 147. Joža Lovrenčič, Melita Vovk, Marko Martinčič – Karnska kraljica - Celje: Mohorjeva družba, 1997
 148. Ivan Sivec, Marija Prelog – Vsak klas je zlat - Celje: Mohorjeva družba, 1998
 149. Lojze Kozar, Jože Bartolj, Jožef Smej – Licenciat Janez - Celje: Mohorjeva družba, 1999
 150. Jože Rode, Marija Prelog, Rajko Bratož – Spopad pri Mrzli reki - Celje: Mohorjeva družba, 2000
 151. Ivan Sivec, Mirko Kambič, Miran Kambič, Jože Plečnik - Mojster nebeške lepote: [skice iz življenja in dela Jožeta Plečnika] - Celje: Mohorjeva družba, 2001
 152. Mira Dobravec – Rep mavrice - Celje: Mohorjeva družba, 2002
 153. Ivan Kordež, Nives Vidrih – Doživetja in spomini - Celje: Mohorjeva družba, 2003
 154. [ni izšlo]
 155. Graham Greene, Ingrid Kovač Brus - Konec afere - Celje: Društvo Mohorjeva družba: Celjska Mohorjeva družba, 2005
 156. Lojze Ilija, Janez Močnik – Zadnja velesovska nuna - Celje: Društvo Mohorjeva družba: Celjska Mohorjeva družba, 2006
 157. Jože Šifrer – Polje, kdo bo tebe ljubil - Celje: Društvo Mohorjeva družba: Celjska Mohorjeva družba, 2007
 158. Irma M. Ožbalt, Anka, 2008
 159. Martin Kuchling, Umor v zaspanem mestu, 2009 (Družinske večernice, 66)
 160. Andrej Arko, Dom: Iz spominov Ericha Schleimerja, lesnega industrialca v pokoju in posestnika z dvorca Grebenje nad Gručno vasjo, 2010 (Družinske večernice, 67)
 161. Janez Kajzer, Ovadba opolnoči, 2011 (Družinske večernice, 68)
 162. Fran S. Finžgar, Sama, 2012 (Družinske večernice, 69)
 163. Rudi Mlinar, Ko ni cvetela ajda, 2013 (Slovenske večernice, 163; Družinske večernice, 70)
 164. Jože Urbanija, Antonija, ostani v Komposteli! 2014 (Slovenske večernice, 164)
 165. Alojz Rebula in Zora Tavčar, Dve mladosti, ena ljubezen: Z moje kraške univerze; Kastor in Erigeneja, Stoji učilna zidana ; Tristan in Izolda, 2015 (Slovenske večernice, 165)
 166. Ivan Pregelj, Umreti nočejo! Zgodbe slovenske bolečine na Koroškem, 2016 (Slovenske večernice, 166)
 167. Branko Petauer, Puščavska vrtnica, 2017 (Slovenske večernice, 167)
 168. Josephine Janezic, Na obalah spomina, 2018 (Slovenske večernice, 168)
 169. Bernarda Mrak Kosel, Ujetnik svojega časa, 2019 (Slovenske večernice, 169)
 170. Giovannino Guareschi: Don Camillo in Peppone 8, 2020 (Slovenske večernice, 170)
 171. Tomaž Klinar: Banatski cvet, 2021 (Slovenske večernice, 171)
 172. Branko Cestnik: Pogovori z njo, 2022 (Slovenske večernice, 172)

Zunanje povezave

uredi
 1. Dva zvezka zbirke imata isto zaporedno številko 62.
 2. Tu se štetje zameša: nam. št. 94 je zapisana št. 93.