Slovar novejšega besedja slovenskega jezika

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika (SNB) predstavlja osnovno novejše leksikalno dopolnilo Slovarju slovenskega knjižnega jezika. Zajema 6399 novejših besed in besednih zvez, ki so se v slovenščini pojavile ali uveljavile po letu 1991, ob tem pa tudi novejše pomene že normiranega besedja.[1]

Veliko novih besed izraža nove tehnološke izdelke in zamisli (npr. blog, brskalnik, e-pošta, LCD-zaslon, starodobnik), druga močna silnica, ki ustvarja nove besede, pa je gospodarsko-politično oziroma sploh družbeno dogajanje (osamosvojitelj, pomladnik, evroposlanec). Pomemben vpliv na tvorjenje novih besed imajo tudi glasba (zimzelenček), šport (trebušnjak), moda (legice) in zabava (limonadnica, klepetalnica).[2]

Zgled gesla

klepetálnica -e ž (ȃ) internetna storitev, ki omo-
goča sočasno komunikacijo med uporabniki; čve-
kalnica: elektronska klepetalnica; spletna klepetal-
nica; Po zadnjih podatkih se povečuje oglaševanje
nezdrave hrane prek interneta, z računalniškimi
igricami, v klepetalnicah, blogih itn. E ↑klepetáti

Sklici uredi

Viri uredi

  • Bizjak Končar, Aleksandra; Snoj, Marko; Gložančev, Alenka; Kern, Boris; Kostanjevec, Polona (2012). Slovar novejšega besedja slovenskega jezika. Ljubljana: Založba ZRC. COBISS 264823040. ISBN 978-961-254-413-3.