Besédna zvéza je zveza dveh ali več besed, ki sta med seboj slovnično povezani (npr. lepa hiša, govoriti razločno, oče in mati).[1] Povezava med besedami v besedni zvezi je odvisnostna ali logična. Glede na medsebojno razmerje sestavin so treh vrst:[2]

  • podredne besedne zveze – ena izmed vsaj dveh besed je vodilna, druga odvisna (npr. lepa hiša, govoriti resnico);
  • priredne besedne zveze – besedne sestavine so enakovredne, vendar je prva jedrna in druga/-e spremljevalna/-e (npr. oče in mati, lepó in prav);
  • soredne besedne zveze – besede so logično enakovredne (npr. o, domovina).

Ločimo tudi proste in stalne besedne zveze:[3]

  • v prostih besednih zvezah posamezne sestavine brez težav zamenjujemo z drugimi, sopomenskimi, pri tem se lahko spremeni le slogovna zaznamovanost ali delno pomen (na primer prosto besedno zvezo metati polena pod noge v povedi Do drvarnice nismo mogli priti, ker nam je Janko metal polena pod noge. lahko zamenjamo z besedno zvezo metati kose lesa pred noge in pomen povedi Do drvarnice nismo mogli priti, ker nam je Janko metal polena pod noge. ostane podoben);
  • v stalnih besednih zvezah ni mogoče zamenjavati posameznih delov besedne zveze s sopomenskimi, da bi se pomen ohranil (npr. stalne besedne zveze metati polena pod noge v pomenu ovirati v povedi Vodja mi meče kose lesa pod noge. ne moremo zamenjati z besedno zvezo metati kose lesa pred noge). Lahko pa stalno besedno zvezo (frazeologem) izrazimo nefrazeološko (Vodja mi stalno meče polena pod noge.Vodja me stalno ovira.)

Proste besedne zveze pri govorjenju ali pisanju ustvarjamo sproti, stalne besedne zveze pa jemljemo kot že gotove enote iz svojega spomina.[3][4]

Sklici

uredi
  1. Slovenski pravopis, Ljubljana 2007, str. 35–41.
  2. Toporišič J. Enciklopedija slovenskega jezika. Ljubljana 1992.
  3. 3,0 3,1 Žagar, France (1981). Poučevanje frazeologije v osnovni šoli. Jezik in slovstvo, letnik 26, številka 5, str. 178-179.
  4. Toporišič J.: K izrazju in tipologiji slovenske frazeologije. V: Toporišič J.: Besedjeslovne razprave. Založba ZRC, 2006.