Odzadnji slovar

Odzádnji slovár (tudi obŕnjeni, retrográdni slovár, slovar a têrgo)[1] je slovar, ki ima besede abecedno razvrščene od desne strani besede proti levi,[2] tako da so najprej navedene besede, ki se končujejo s črko a, nato tiste, ki se končujejo s črko b, itd. Na enem mestu so zbrane besede, ki se končajo na določeno črko oz. na več enakih črk (na primer na ost).[3] Slovenščina je svoj sodobni odzadnji slovar (Odzadnji slovar po Slovarju slovenskega knjižnega jezika) dobila leta 1996.[1]

Odzadnji slovar ni tako zanimiv za zelo širok krog bralcev,[3] je pa pomembno orodje za jezikoslovce ter za vzgojno-izobraževalno in učno rabo.[4] V jezikoslovju so odzadnji slovarji bistveni za reševanje besedotvornih, oblikoslovnih, oblikoglasnih in akcentskih vprašanj,[5] pomembni so pa tudi za matematično, statistično ter računalniško jezikoslovje.[4] Uporaben je tudi za prevajalce poezije, saj pomaga pri iskanju rim.[6]

SkliciUredi

  1. 1,0 1,1 https://isjfr.zrc-sazu.si/sl/publikacije/odzadnji-slovar-slovenskega-jezika-po-slovarju-slovenskega-knjzinega-jezika#v, vpogled: 29. 8. 2018.
  2. Jože Toporišič: Enciklopedija slovenskega jezika. Ljubljana: Cankarjeva založba, 1992.
  3. 3,0 3,1 Weiss, Peter (1994). Katere slovarje smemo pričakovati po izidu Slovarja slovenskega knjižnega jezika. Jezik in slovstvo, letnik 39, številka 7/8, str. 346-350.
  4. 4,0 4,1 Weiss, Peter (1991). Zasnova novega odzadnjega slovarja slovenskega jezika. Jezikoslovni zapiski, letnik 1.
  5. Franc, J. (1974) Tretji odzadnji slovar ruskega jezika, Slavistična revija, 22(3), str. 352-358.
  6. http://www.s-sers.mb.edus.si/gradiva/w3/slo/093_jezikovni_prirocniki/05_obravnava.html, vpogled: 29. 8. 2018.