Simetrična razlika množic

Simetrična razlika množic je računska operacija med množicami. Rezultat te računske operacije je množica, sestavljena iz elementov, ki pripadajo danim množicam, vendar ne skupni elementi – torej disjunktna unija. Simetrična razlika množic A in B je sestavljena iz elementov, ki so v množici A in v množici B, brez elementov, ki so jima skupni.

Vennov diagram simetrične razlike množic

Za primer, simetrična razlika množic in je .