Seznam starodavnih ljudstev

seznam Wikimedije

Seznam starodavnih ljudstev.



Ljudstva označena z * živijo še danes.

AUredi

Agriani - Ahajci - Ajtolci - Akadijci - Akarnanci - Aksumci - Alani - Alemani - Ambisonti - Ambroni - Amonci - Amoriti - Andizeti - Angli - Anglosasi - Aorsi - Aramejci - Ardiejci - Arkadijci - Armoriški Veneti - Arverni - Asirci - Avari - Asdingi (Langobardi) - Atrebati - Avari - Avtariati - Azteki

BUredi

Babilonci - Baktrijci - Baltski Veneti (Venedi) - Batavijci - Belgi - Brevki - Brigi - Briti - Burgundi -

CUredi

ČUredi

DUredi

Dačani - Daorsi - Dardanci - Dokleati - Dorci

EUredi

Eburoni - Edomci - Elejci - Eolci - Epirci - Etruščani

FUredi

Feničani - Filestejci - Franki - Frigijci - Gepidi - Goti

GUredi

Galci - Gepidi - Geti - Goti

HUredi

Hati - Havki - Hazari - Hebrejci - Helveti - Hermanduri - Heruli - Hetiti - Hiksi - Histri - Huni

IUredi

Iberci - Iliri - Indoarijci - Indogrki - Inki - Italiki - Izraleci (stari)

JUredi

Japodi - Jazi - Jazigi - Jonci - Juti

KUredi

Kaldejci - Kanaanci - Karijci - Karni - Kartažani - Katali - Kelti - Keravni - Kičeji - Kikimeki - Kimbri - Kimerijci - Kolapijani - Kostoboki - Kumani - Kušanci - Kušiti - Kvadi

LUredi

Langobardi - Latobiki - Liburni - Lidijci

MUredi

Maji* - Markomani - Medijci - Menapijci - Minojci - Mikenci - Miksteki* - Moabci - Morini - Moriski

NUredi

Nervijci - Nordwestblock - Noriki (ljudstvo) - Normani - Nubijci* - Numidijci

OUredi

Olmeki - Osmani -

PUredi

Parizi - Parti - Partini - Pečenegi - Perzijci - Pikti - Pomorska ljudstva (12. stoletje pr. n. št.) - Prusi (Baltsko ljudstvo)

RUredi

Remi - Rimljani

SUredi

Sarmati - Sasi - Segestani - Seldžuki - Skiti - Skordiski - stari Grki - stari Egipčani - Severnojadranski Veneti - Subokrini - Sumerci - Svebi

ŠUredi

Špartanci

TUredi

Tatari* - Tavriski - Tepaneki - Tigurini - Tolteki - Tračani - Tribali

VUredi

Vandali - Veneti (razločitev) - Vlahi - Votadini - Vzhodni Goti

ZUredi

Zahodni Goti - Zapoteki*

Glej tudiUredi