Jazi (tudi Jasi, latinsko Iasi) so bili keltilizirani Panonci.

Jazi so bili ilirsko pleme, ki ga omenjata že Plinij in Ptolemaj in so se v antični dobi naseljevali na področjih okoli Drave. Živeli so od Varaždinskih Toplic (po Jasih »lastnikih toplih vrelcev«) imenovanih Aquae Iasae do Daruvarja, kjer je bilo njihovo središče. V Daruvarju so našli napise iz katerih je možno razbrati res publica Iasorum.

  • Božič, Dragan, Kelti in njihovi sodobniki na ozemlju Jugoslavije, Narodni muzej Ljubljana, Ljubljana 1983 (COBISS)
  • Enciklopedija leksikonografskog zavoda; knjiga 3, Jugoslovenski leksikonografski zavod, Zagreb, 1966