Seznam slovenskih podjetij

seznam Wikimedie

Seznam slovenskih podjetij razvrščen po Standardni klasifikaciji dejavnosti (vir razvrščanja je glavna dejavnost registrirana v Poslovnem registru Slovenije, ki se vodi pri AJPES):

A Kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvoUredi

B RudarstvoUredi

C Predelovalne dejavnostiUredi

D Oskrba z električno energijo, plinom in paroUredi

E Oskrba z vodo, ravnanje z odplakami in skrb za okoljeUredi

F GradbeništvoUredi

G Trgovina, vzdrževanje in popravila vozilUredi

H Promet in skladiščenjeUredi

I GostinstvoUredi

J Informacijske in komunikacijske dejavnostiUredi

K Finančne in zavarovalniške dejavnostiUredi

L Poslovanje z nepremičninamiUredi

M Strokovne, znanstvene in tehnične dejavnostiUredi

N Druge raznovrstne poslovne dejavnostiUredi

O Dejavnosti uprave in obrambe, obvezna socialna varnostUredi

P IzobraževanjeUredi

Q Zdravstvo in socialno varstvoUredi

  • ZVD d.o.o. zavod za varstvo pri delu

R Kulturne, razvedrilne in rekreacijske dejavnostiUredi

S Druge dejavnostiUredi