Banka Koper

Banka Koper spada med šest največjih in po rezultatih poslovanja najuspešnejših slovenskih bank. Sodeluje s perspektivnimi gospodarskimi subjekti in posamezniki iz vse Slovenije, ima izrazito vlogo pri brezgotovinskem poslovanju in opravlja storitve kartičnega poslovanja za dobro tretjino bank v državi. Pomembno vlogo igra tudi pri nastajanju kartice Obrtnik, saj sodeluje v partnerstvu z Obrtno zbornico Slovenije (OZS) kot finančna institucija. Ključne veje slovenskega gospodarstva, s katerimi je povezana, so pomembne tako za razvoj Slovenije kot njeno odprtost v vseh pogledih.

Delničarska struktura Banke Koper d.d. je objavljena na naslovu: Lastništvo in delničarji

Kot je že iz imena razvidno je Banka Koper delniška družba. To pomeni, da je njen kapital razdeljen v delnice. Večinski lastnik banke je SanPaolo IMI, lastniški delež pa imajo še nekatera pomembna domača in mednarodno usmerjena podjetja Intereuropad.d., Luka Koperd.d in Istrabenz ter manjšinski delničarji. S podpiranjem najrazličnejših družbenih dejavnosti na področju izobraževanja, kulture in športa je Banka Koper s svojimi vlaganji pripomogla k temu, da se ta področja, ki so najpomembnejša v sodobnih družbah razvijajo in začno delovati.

Poslovna in družbena podoba Banke Koper odseva prepletanje številnih dogodkov in odločitev, ki so v preteklosti zaznamovali njen sedanji prepoznavni značaj. Podoba univerzalnosti in odprtosti za vse pozitivne spremembe, s katerimi se je banka soočala v svoji skoraj pol stoletja trajajoči zgodovini, se je trajno zasidrala v zavest domačega in širšega mednarodnega okolja.

Najpomembnejši dogodki od njene ustanovitve dalje so enkratne in trajne narave. Med njimi velja omeniti predvsem bančno širitev prek regionalnih meja, sodelovanje v nekdanjem združenem slovenskem bančnemu sistemu, vodilni položaj med bankami v razvoju sodobnih storitev in distribucijskih poti, licenco univerzalne banke, novo bančno podobo in v zadnjih letih začete procese strateškega združevanja in povezovanja.

Danes je Banka Koper ena vodilnih slovenskih bank, ne le na področju splošne bančne ponudbe, temveč tudi kot nosilka tehnološkega razvoja. Tako je prav v zadnjem letu začela izdajati pametno plačilno kartico, ki prinaša predvsem še večjo varnost pri bančnem poslovanju, še posebej preko sodobnih internetnih tržnih poti.

Najpomembnejši dogodki v zgodovini:

1955…Istrska komunalna banka posluje regijsko. Poslovno mrežo širi v sosednje kraje.

1978…LB Splošna banka Koper se vključi v nov bančni sistem Ljubljanske banke – Združene Banke.

1989…Preoblikuje se v delniško družbo in ustanovi lastno podjetje Finor

1994…Splošna banka Koper se popolnoma osamosvoji. Banka Slovenije ji podeli neomejeno dovoljenje za opravljanje vseh vrst bančnih poslov doma in v tujini.

1999…Pripoji M banko.

2000…Začne delovati dvočlanska uprava in začne se prenova notranje organizacije. Delnice banke vstopijo v borzno kotacijo Ljubljanske borze.

2002…Večinski lastnik postane italijanska banka SanPalolo IMI


Dejavnost: Banka Koper je univerzalna banka s širokim naborom bančnih storitev in produktov namenjenih posameznikom, podjetjem in drugim pravnim osebam ter zasebnikom. Sledi najnovejšim trendom bančništva, njeno poslovanje pa zajema :


• depozitne in kreditno-garancijske posle,

• celovite storitve v plačilnem prometu,

• lastni kartični sistem Activa, v katerega je poleg Banke Koper vključenih še sedem slovenskih bank, in je povezan s sistemoma MasterCard in Visa,

• storitve spletnega bančništva (i-Net Banka),

• projekt pametne kartice in Banke IN, multimedijskega finančnega centra, ki omogoča opravljanje vseh bančnih poslov prek elektronskih povezav,

• izvajanje storitev skrbniške banke,

• investicijsko bančništvo,

• številne nevtralne bančne posle (bankomati, POS terminali, depoji, sefi...),

• različne finančne storitve ( upravljanje pokojninskega sklada, leasing, prodaja zavarovalniških storitev in enot premoženja vzajemnih skladov).


Poslanstvo: Z osvojenim znanjem in tehnologijo ponujajo kakovostne bančne produkte in storitve, ki jih nenehno izboljšujejo in oblikujejo v skladu s potrebami in željami komitentov, ter zagotavljajo varnost poslovanja. Sodelujejo z lokalnim okoljem in krepijo svojo odgovorno družbeno vloogo. Dokazujejo, da so zanesljiv in kredibilen gospodarski subjekt.

Vizija: S široko paleto produktov in znanja bo Banka Koper krepila prisotnost in prepoznavnost po vsej Sloveniji ob zagotavljanju enako visokega standarda storitev. Banka bo za delničarje še naprej zanesljiva in dolgoročno donosna naložba.

Reference

- Sistem Activa : Banka Koper je prva banka, ki je razvila plačilno kartica Activa. V začetku leta 2005 je bilo v sistem Acitva vključenih osem slovenskih bank. Danes izdajajo plačilne kartice v povezavi s sistemoma MasterCard in Visa. Z njimi omogočamo plačevanje storitev in dvig gotovine v celotnem mednarodnem prostoru in na prodajnih mestih po vsej Sloveniji.

- Pametna Kartica : Je prva slovenska banka, ki je v širšo rabo uvedla pametno kartico. Ta je hkrati plačilni in identifikacijski instrument ter nosilec podatkov za osebno rabo. S svojo več-funkcionalnostjo in z različnimi možnostmi uporabe se uvršča med redke tovrstne projekte tudi v mednarodnem merilu.

- Kartica obrtnik : Ta kartica je nastala v sodelovanju z Obrtno zbornico slovenije.

Kartica Obrtnik Activa Visa Business Electron se uporablja:

• kot mednarodno uporabna kartica v kombinaciji kartičnega sistema Activa in Visa,

• kot identifikacijska kartica za poslovanje v banki:

• za plačilo blaga in storitev preko POS terminala na prodajnih mestih z oznako Activa in Visa Electron v Sloveniji in na prodajnih mestih z oznako Visa Electron v tujini,

• za dvig gotovine na bankomatih v Sloveniji in v tujini,

• pri spletnem plačevanju in plačevanju v okoljih, kjer kartica ni fizično prisotna (kataloška prodaja, hotelske rezervacije...),

• kot nadgradnja obstoječe bančne kartice Activa-Visa Business Electron z vsebino vseh ugodnostmi kartice Obrtnik

VIRI

Zunanje povezave:

reference - sistem activa reference - pametna kartica kartica obrtnik