Seznam psiholoških vsebin

seznam Wikimedie

To je seznam vsebin, povezanih s psihologijo, psihiatrijo in sorodnimi temami. Na tem seznamu so mnoge sopomenke, a je to namenoma, da jih bralci najdejo, zato jih, prosimo, ne odstranjujte.

A uredi

abnormalna psihologija - abstraktno mišljenje - abulija - ACT-R - Adler, Alfred - Allport, Gordon - adolescenca - afekt - agresivnost - alkoholizem - alternativna psihoterapija - Alzheimerjeva bolezen - Ameriško psihološko združenje - amok - analitična psihologija - analno-retentivni značaj - anksioznost - anoreksija - anti-socialno vedenje - aplikativna psihologija - arhetip - Asch, Solomon - asertivnost - Aspergerjev sindrom - azijska psihologija -

B uredi

Bandura, Albert - Barnumov učinek - behavioralna psihologija - Binet, Alfred - Binet-Simonova inteligentnostna lestvica - biološka psihologija - biopsihologija - bipolarna motnja - Bruner, Jerome - bulimija -

C uredi

Cattell, Raymond Bernard -

Č uredi

čustva - čutne zaznave - čutni prag -

D uredi

déjà vu - delovni spomin demenca - depresija - dinamična kognicija - diskurz - diskurzivna psihologija - dolgotrajni spomin družben vpliv - DSM - duševne motnje - duševnost - duševno zdravje -

E uredi

Ebbinghaus, Hermann - ego - egocentrizem - ekološka psihologija - eksperimentalna psihologija - ekstraspekcija - ekstravertnost - elektrin kompleks - epilepsija - ergonomija - Erikson, Erik Homburger - evolucijska psihologija - Eysenck, Hans -

F uredi

Festinger, Leon - fiksacija mišljenja - fiziološka psihologija - flegmatik - Flynnov učinek - fobija - forenzična psihologija - Freud, Sigmund - Fromm, Erich - frustracija -

G uredi

Gabršek, Franc - gestalt - glasbena psihologija - globinsko psihološka psihoterapija

H uredi

Hall, Stanley - halucinacija - Hebb, Donald Olding - Herbart, Johann Friedrich - hevristična psihologija - hierarhija potreb po Maslowu - hipnoza - Horney, Karen - Hull, Clark Leonard - humanistična psihologija -

I uredi

id - identiteta - idividuacija - idividualna psihologija - iluzija - industrijska in organizacijska psihologija - inteligentnost - inteligenčni kvocient - interakcija med človekom in računalnikom - introspekcija - introvertnost - inženirska psihologija - IQ -

J uredi

James, William - jezik - jezikoslovje - Jung, Carl Gustav -

K uredi

kajenje - klinična psihologija - kognicija - kognitivna nevroznanost - kognitivna psihologija - Köhler, Wolfgang - Kohlberg, Lawrence - Kohlbergove stopnje moralnega razvoja - kolerik - komparativna psihologija - kompleks - komunikacija - konflikt - konformnost - kratkotrajni spomin - kriminal - kritično obdobje - kritična psihologija - Križan, Josip -

L uredi

Lampe, Frančišek - Lewin, Kurt - libido - lokus kontrole - longitudinalni pristop -

M uredi

manija - Maslow, Abraham - McClelland, David - melanholik - mentalna starost - mikrogenetski pristop - Miller, George A. - miselna adaptacija - miselna akomodacija - miselna asimilacija - miselni vzorci - motivacija - motnja - možgani - možganske poškodbe - Musek, Janek -

N uredi

narkomanija - nasilje - navezanost - nevro-lingvistično programiranje - nevron - nevropsihologija - nevroza - nevrotski značaj - nezavedno -

O uredi

občutki - obdobje občutljivosti - območje bližnjega razvoja - obrambni mehanizem - obsesija - obsesivno-kompulzivna motnja - odločanje - Ojdipov kompleks osebnost - osebnostna lastnost - otrokov razvoj - Ozvald, Karel -

P uredi

Pajk, Janko - Pavlov, Ivan Petrovič - Pečjak, Vid - pedagoška psihologija - percepcija - perinatalna psihologija - Piaget, Jean - pogojevanje - Polič, Marko - politična psihologija - popularna psihologija - porazdeljena kognicija - pozitivna psihologija - pozornost - Požarnik, Hubert - prenatalna psihologija - pristop časovnega zamika - prometna psihologija - psihiatrija - psihoanaliza - psihodinamika - psihofarmakologija - psihofizika - psihofiziologija - psiholingvistika - psihologija - psihologija individualnih razlik - psihologija osebnosti - psihologija religije - psihologija zdravja - psihološka evaluacija - Psihološka obzorja - raziskovalne metode - psihološko testiranje - psihometrika - psihonomika - psihopatologija - psihoterapija - psihoza - psihozgodovina - Puer Aeternus -

R uredi

raven aspiracij - razpoloženje - razvojna psihologija - rehabilitacija - reinforcement - reševanje problemov - Rogers, Carl - Rorschachov test - Rostohar, Mihajlo - Rugelj, Janez -

S uredi

samoaktualizacija - samodejavnost - samopodoba - samopomoč - sangvinik - sanje - sebstvo - sekvenčni pristop - Seligman, Martin - senzorni spomin - seznam psihologov - seznam seksoloških vsebin - seznam slovenskih psihologov - shizofrenija - Simon, Theodore - Skinner, Burrhus Frederic - sklepanje - skupinska dinamika - socialna kognicija - socialna psihologija - socionika - spolne vloge - spolnost - spomin - stališče - Sullivan, Harry Stack - superego - svetovalna psihologija -

Š uredi

Šebek, Levin - šolska psihologija - študija primera -

T uredi

temperament - teoretska psihologija - Thorndike, Edward - toaletni trening - Toličič, Ivan - transpersonalna psihologija - transverzalni pristop - Trstenjak, Anton -

U uredi

učenje - Ule, Mirjana - umeščena kognicija - umetna inteligenca - usvajanje jezika - Ušeničnik, Aleš - utelešena kognicija -

V uredi

Veber, France - vedenjska eksperimentalna analiza - vedenjska genetika - vedenjska psihologija - vera - vid - Vigotski, Lev -

W uredi

Watson, John Broadus - Wundt, Wilhelm -

Z uredi

zanikanje - zasvojenost - zavest - zaznava - zaznavanje - zaznavanje in prepoznavanje obrazov - zdravstvena psihologija - Zimbardo, Philip - značaj -

Ž uredi

živčni sistem -