Seznam psiholoških vsebin

seznam Wikimedije
Seznami vsebin
Astronomija
Biologija
Ekologija
Filozofija
Fizika
Geografija
Glasba
Gradbeništvo
Jezikoslovje
Kemija
Kuharstvo
Matematika
Medicina
Psihologija
Računalništvo
Seksologija
Sociologija
Strojništvo
Verstvo
Vojaštvo
Zgodovina

To je seznam vsebin, povezanih s psihologijo, psihiatrijo in sorodnimi temami. Na tem seznamu so mnoge sopomenke, a je to namenoma, da jih bralci najdejo, zato jih, prosimo, ne odstranjujte.

AUredi

abnormalna psihologija - abstraktno mišljenje - abulija - ACT-R - Adler, Alfred - Allport, Gordon - adolescenca - afekt - agresivnost - alkoholizem - alternativna psihoterapija - Alzheimerjeva bolezen - Ameriško psihološko združenje - amok - analitična psihologija - analno-retentivni značaj - anksioznost - anoreksija - anti-socialno vedenje - aplikativna psihologija - arhetip - Asch, Solomon - asertivnost - Aspergerjev sindrom - azijska psihologija -

BUredi

Bandura, Albert - behavioralna psihologija - Binet, Alfred - Binet-Simonova inteligentnostna lestvica - biološka psihologija - biopsihologija - bipolarna motnja - Bruner, Jerome - bulimija -

CUredi

Cattell, Raymond Bernard -

ČUredi

čustva - čutne zaznave - čutni prag -

DUredi

déjà vu - delovni spomin demenca - depresija - dinamična kognicija - diskurz - diskurzivna psihologija - dolgotrajni spomin družben vpliv - DSM - duševne motnje - duševnost - duševno zdravje -

EUredi

Ebbinghaus, Hermann - ego - egocentrizem - ekološka psihologija - eksperimentalna psihologija - ekstraspekcija - ekstravertnost - elektrin kompleks - epilepsija - ergonomija - Erikson, Erik Homburger - evolucijska psihologija - Eysenck, Hans -

FUredi

Festinger, Leon - fiksacija mišljenja - fiziološka psihologija - flegmatik - Flynnov učinek - fobija - forenzična psihologija - Freud, Sigmund - Fromm, Erich - frustracija -

GUredi

Gabršek, Franc - gestalt - glasbena psihologija - globinsko psihološka psihoterapija

HUredi

Hall, Stanley - halucinacija - Hebb, Donald Olding - Herbart, Johann Friedrich - hevristična psihologija - hierarhija potreb po Maslowu - hipnoza - Horney, Karen - Hull, Clark Leonard - humanistična psihologija -

IUredi

id - identiteta - idividuacija - idividualna psihologija - iluzija - industrijska in organizacijska psihologija - inteligentnost - inteligenčni kvocient - interakcija med človekom in računalnikom - introspekcija - introvertnost - inženirska psihologija - IQ -

JUredi

James, William - jezik - jezikoslovje - Jung, Carl Gustav -

KUredi

kajenje - klinična psihologija - kognicija - kognitivna nevroznanost - kognitivna psihologija - Köhler, Wolfgang - Kohlberg, Lawrence - Kohlbergove stopnje moralnega razvoja - kolerik - komparativna psihologija - kompleks - komunikacija - konflikt - konformnost - kratkotrajni spomin - kriminal - kritično obdobje - kritična psihologija - Križan, Josip -

LUredi

Lampe, Frančišek - Lewin, Kurt - libido - lokus kontrole - longitudinalni pristop -

MUredi

manija - Maslow, Abraham - McClelland, David - melanholik - mentalna starost - mikrogenetski pristop - Miller, George A. - miselna adaptacija - miselna akomodacija - miselna asimilacija - miselni vzorci - motivacija - motnja - možgani - možganske poškodbe - Musek, Janek -

NUredi

narkomanija - nasilje - navezanost - nevro-lingvistično programiranje - nevron - nevropsihologija - nevroza - nevrotski značaj - nezavedno -

OUredi

občutki - obdobje občutljivosti - območje bližnjega razvoja - obrambni mehanizem - obsesija - obsesivno-kompulzivna motnja - odločanje - Ojdipov kompleks osebnost - osebnostna lastnost - otrokov razvoj - Ozvald, Karel -

PUredi

Pajk, Janko - Pavlov, Ivan Petrovič - Pečjak, Vid - pedagoška psihologija - percepcija - perinatalna psihologija - Piaget, Jean - pogojevanje - Polič, Marko - politična psihologija - popularna psihologija - porazdeljena kognicija - pozitivna psihologija - pozornost - Požarnik, Hubert - prenatalna psihologija - pristop časovnega zamika - prometna psihologija - psihiatrija - psihoanaliza - psihodinamika - psihofarmakologija - psihofizika - psihofiziologija - psiholingvistika - psihologija - psihologija individualnih razlik - psihologija osebnosti - psihologija religije - psihologija zdravja - psihološka evaluacija - Psihološka obzorja - raziskovalne metode - psihološko testiranje - psihometrika - psihonomika - psihopatologija - psihoterapija - psihoza - psihozgodovina - Puer Aeternus -

RUredi

raven aspiracij - razpoloženje - razvojna psihologija - rehabilitacija - reinforcement - reševanje problemov - Rogers, Carl - Rorschachov test - Rostohar, Mihajlo - Rugelj, Janez -

SUredi

samoaktualizacija - samodejavnost - samopodoba - samopomoč - sangvinik - sanje - sebstvo - sekvenčni pristop - Seligman, Martin - senzorni spomin - seznam psihologov - seznam seksoloških vsebin - seznam slovenskih psihologov - shizofrenija - Simon, Theodore - Skinner, Burrhus Frederic - sklepanje - skupinska dinamika - socialna kognicija - socialna psihologija - socionika - spolne vloge - spolnost - spomin - stališče - Sullivan, Harry Stack - superego - svetovalna psihologija -

ŠUredi

Šebek, Levin - šolska psihologija - študija primera -

TUredi

temperament - teoretska psihologija - Thorndike, Edward - toaletni trening - Toličič, Ivan - transpersonalna psihologija - transverzalni pristop - Trstenjak, Anton -

UUredi

učenje - Ule, Mirjana - umeščena kognicija - umetna inteligenca - usvajanje jezika - Ušeničnik, Aleš - utelešena kognicija -

VUredi

Veber, France - vedenjska eksperimentalna analiza - vedenjska genetika - vedenjska psihologija - vera - vid - Vigotski, Lev -

WUredi

Watson, John Broadus - Wundt, Wilhelm -

ZUredi

zanikanje - zasvojenost - zavest - zaznava - zaznavanje - zaznavanje in prepoznavanje obrazov - zdravstvena psihologija - Zimbardo, Philip - značaj -

ŽUredi

živčni sistem -