Socialna psihologija

Socialna psihologija je psihološka znanstvena disciplina, ki se raziskovalno ukvarja z vplivom medosebnih odnosov na posameznike znotraj manjših in večjih skupin. Raziskuje, na primer, vpliv skupine na posameznikovo vedenje in mišljenje, vpliv na posameznikova stališča in ustvarjanje stereotipov. Smer, ki se je iz nje razvila, je tudi kritična socialna psihologija.

Socialna kognicija je pristop, ki uporablja metode kognitivne psihologije znotraj socialne psihologije za pojasnjevanje omenjenih vplivov.