Seznam papeških bul

seznam Wikimedie

Seznam papeških bul.

Seznam

uredi
Papež Naslov Datum Tema
11. stoletje
Nikolaj II. In nomine Domini 13. april 1059
Gregor VII. Dictatus papae marec 1075
Antiqua sanctorum patrum 1079
12. stoletje
Kalist II. Sicut Judaeis 1120
Inocenc II. Omne datum optimum 1139 ustanovitev templjarjev
Celestin II. Milites templi 1144 podelitev privilegijev templjarjem
Evgen III. Quantum praedecessores 1. december 1145
Militia Dei 1145 podelitev dodatnih privilegijev templjarjem
Hadrijan IV. Laudabiliter 1155
Evgen III. Divina dispensatione 13. april 1147
Gregor VIII. Post miserabile 1185
Audita tremendi 29. oktober 1187
13. stoletje
Inocenc III. Quia maior april 1213 poziv na peto križarsko vojno
Ad liberandam 1215 nadaljevanje bule Quia maior
Honorij III. Religiosam vitam 1216 ustanovitev dominikancev
Nos attendentes 1217
Cum secundum consilium 22. september 1220 Prvo ali nepotrjeno Vodilo svetega Frančiška Asiškega
Solet annuere 29. november 1223 potrditev Vodila svetega Frančiška Asiškega
Gregor IX. Quo elongati 28. september 1230 dodatek k formulaciji in potrditvi Drugega ali potrjenega Vodila svetega Frančiška Asiškega
Parens scientiarum 12. april 1231
Inocenc IV. Ad exstirpanda 15. maj 1252
Celestin V. Inter sanctorum solemnia 29. september 1294 vsakoletni – prvi zgodovinsko znani – popolni odpustek pod navadnimi pogoji za obiskovalce Bazilike Santa Maria in Collemaggio v abruški Akvili
Bonifacij VIII. Clericis laicos 25. februar 1296
De sepulturis 1299
Antiquorum habet fida relatio 22. februar 1300
14. stoletje
Bonifacij VIII. Unam sanctam 18. november 1302
Benedikt XI. Flagitiosum scelus 7. junij 1304
Klemen V. Pastoralis praeminentiae 22. november 1307
Fasciens misericordiam 1308
Regnans in coelis 1308
Vox in excelso 22. marec 1312
Ad providam 2. maj 1312
Urban V. In coena Domini 1363
15. stoletje
Nikolaj V. Dum diversas 18. junij 1452
Cum nulla 7. oktober 1452
Romanus pontifex 8. januar 1455
Sikst IV. Aeterni regis 21. junij 1481
Inocenc VIII. Summis desiderantes 5. december 1484
Aleksander VI. Inter caetera 4. maj 1493
Piis fidelium 25. junij 1493
Dudum siquidem 25. september 1493
16. stoletje
Leon X. Supernae 1514
Exsurge Domine 15. junij 1520
Decet Romanum pontificem 3. januar 1521
Klemen VII. Religionis zelus 3. julij 1528
Pavel III. Sublimus Dei 29. maj 1537
Regimini militantis Ecclesiae 27. september 1540
Pavel IV. Cum nimis absurdum 14. julij 1555
Cum ex apostolatus officio 15. februar 1559
Pij V. Regnans in excelsis 25. februar 1570
Gregor XIII. Inter gravissimas 24. februar 1582
17. stoletje
Inocenc X. Cum occasione 31. maj 1653
Aleksander VII. Ad sanctam beati Petri sedem 16. oktober 1656
Regiminis Apostolici 15. februar 1665
Cum Ad Aures 25. junij 1665
Inocenc XI. Cum Alias 12. maj 1687
18. stoletje
Klemen XI. Vineam Domini 16. julij 1705
Unigenitus 10. september 1713
Nova Semper 9. november 1714
Ex illa die 19. marec 1715
Klemen XII. Inter praecipuas apostolici ministerii 17. december 1737
In eminenti Apostolatus Specula 28. april 1738
Benedikt XIV. Salvatoris nostri Mater 13. december 1740
Apostolicae Servitutis 23. februar 1741
Immensa Pastorum Principis 20. december 1741
Postremo mense superioris anni 28. februar 1747
Beatus Andreas 1755
Klemen XIV. Dominus ac Redemptor noster 1773
Pij VI. Auctorem Fidei 28. avgust 1794
19. stoletje
Pij VII. Quaedam tenebrosa 18. september 1807 ukinitev ljubljanske metropolije in podreditev le-te neposredno Svetemu sedežu
Sollicitudo omnium Ecclesiarum 7. avgust 1814
Leon XII. Quod divina sapientia 1824
Quo graviora mala 1825
Pij VIII. Traditi humilitati 1829
Gregor XVI. Sollicitudo Ecclesiarum 1831
In supremo apostolatus 3. december 1839
Pij IX. Universalis Ecclesiae 29. september 1850
Ex qua die arcano 4. marec 1853
Ineffabilis Deus 1854
Reversurus 12. julij 1866
Aeterni Patris 29. junij 1868
Apostolicae sedis moderationi 12. oktober 1869
Pastor aeternus 1871
Leon XIII. Apostolicae curae 1896
Dolemus inter alia 13. julij 1880
Omnipotens Deus 1. november 1884
Apostolicae curae 1896
20. stoletje
Pij X. Quam singulari 1910
Pij XI. Ad Christi nomen 1930
Pij XII. Jubilaeum Maximum 1949
Munificentissimus Deus 1. november 1950 postavitev dogme o Marijinem vnebovzetju
Janez XXIII. Humanae salutis 25. december 1961
Pavel VI. Dei Verbum 18. november 1965 Drugi vatikanski koncil
Janez Pavel II. Incarnationis mysterium 29. november 1998
21. stoletje
Frančišek Misericordiae vultus 11. april 2015 izredno sveto leto 2015–2016

Glej tudi

uredi