Savinjska statistična regija

statistična regija Slovenije
(Preusmerjeno s strani Savinjska regija)

Savinjska statistična regija je ena od dvanajstih statističnih regij Slovenije.

Statistične regije Slovenije
Prebivalstvena piramida za leto 2019 - Savinjska

Savinjska statistična regijaUredi

Nekdanja dežela grofov Celjskih je naravnogeografsko zelo raznolika. Obsega alpski svet Zgornje Savinjske doline in tudi dela Kamniško-Savinjskih Alp, Spodnjo Savinjsko dolino, Kozjansko gričevje, Zgornjo Dravinjsko dolino ter Velenjsko kotlino.

V savinjski statistični regiji je v letu 2019 živelo 12 % prebivalcev Slovenije. Ta regija je v tem letu izstopala po najnižjem deležu prebivalcev, starih 80 ali več let (4,9 %). Povprečna starost prebivalcev regije je bila enaka povprečni starosti prebivalcev celotne Slovenije: 43,4 leta. Naravni prirast je bil tudi v tej regiji – tako kot v večini drugih – negativen (–0,5 na 1.000 prebivalcev), selitveni prirast pa pozitiven (6,4 na 1.000 prebivalcev). Delež otrok, vključenih v vrtce, je bil tukaj drugi najvišji med regijami (82 % otrok ustrezne starosti). Višješolsko ali visokošolsko izobrazbo je imelo 21 % prebivalcev (25–64 let), kar je bilo manj od slovenskega povprečja (24 %). Stopnja tveganja revščine je bila v tej regiji  peta najvišja (13,5-odstotna). V stanovanjih v slabem stanju (s puščajočo streho, vlažnimi stenami, temelji ali tlemi, trhlimi okenskimi okvirji ali tlemi) je živelo 24 % gospodinjstev, kar je bil tretji najvišji delež med regijami. Tukajšnji prebivalci so se s povprečno oceno splošnega zadovoljstva z življenjem (7,4 od 10) uvrstili med manj zadovoljne.

Stopnja delovne aktivnosti je bila v savinjski regiji v letu 2019 za malenkost višja od slovenskega povprečja. Med moškimi (bila je 71,5-odstotna) je bila za več kot 10 odstotnih točk višja kot med ženskami (61,4-odstotna). Odstotek delovno aktivnih, ki so odhajali na delo v drugo regijo, je bil v tej regiji eden nižjih (18,7 %). V 2019 je tukaj delovalo nekaj več kot 22.300 podjetij; vsako je zaposlovalo povprečno 4,7 osebe. Povprečna mesečna neto plača v savinjski regiji je v 2019 znašala 1.043 EUR, kar je bilo približno 90 EUR manj od povprečja v celotni Sloveniji. Ta regija je ustvarila nekaj več kot 11 % nacionalnega BDP (in se s tem podatkom uvrstila na 3. mesto med statističnimi regijami). 44 % regionalne bruto dodane vrednosti je bilo ustvarjene v dejavnosti industrija. Od celotne količine odpadne vode, nastale v 2019 v tej regiji, je je bilo pred izpustom v javno kanalizacijo prečiščene 64 %. Manj odpadne vode se je prečistilo le še v goriški in osrednjeslovenski (63 % oz. 53 %). Posameznemu gospodinjstvu v tej regiji je bilo v 2019 dobavljene iz javnega vodovoda povprečno 41,3 m3 vode (druga največja količina na ravni regij).[1]

 
Industrijski proizvodi in storitve, Statistične regije, 2019 - STAGE

Savinjska statistična regija v številkahUredi

Statistični podatki Statistični kazalniki
Površina, km2, 1. 1. 2019
2.301
Gostota naseljenosti, 1. 7. 2019
111,9
Število prebivalcev, 1. 7. 2019
257.425
Povprečna starost prebivalcev, 1. 7. 2019
43,4
Naravni prirast, 2019
- 136
Delež prebivalcev, starih 0-14 let (%), 1. 7. 2019
15,1
Število učencev, 2019/2020
23.727
Delež prebivalcev, starih 65 let ali več (%), 1. 7. 2019
19,4
Število dijakov, 2019/2020
9.175
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev), 2019
- 0,5
Število študentov, 2019/2020
9.004
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev), 2019
6,4
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču), 2019
112.302
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev), 2019
5,8
Število zaposlenih oseb (po delovnem mestu), 2019
94.872
Prebivalci, stari 15-64 let, z osnovnošolsko izobrazbo ali manj (%), 1. 1. 2019
19,3
Število samozaposlenih oseb (po delovnem mestu), 2019
11.564
Prebivalci, stari 25-64 let, z višješolsko ali visokošolsko izobrazbo (%), 1. 1. 2019
27,0
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR)
1.592,53
Stopnja delovne aktivnosti (%), 2019
66,7
Število podjetij, 2019
22.320
Število izdanih gradbenih dovoljenj (na 1.000 prebivalcev), 2019
3,8
Regionalni bruto domači proizvod (mio. EUR), 2019
5.393
Bruto domači proizvod na prebivalca (EUR, tekoči tečaj), 2019
20.954
Kmetijska zemljišča v uporabi, ha, 2016
63.664
Obsojeni polnoletni in mladoletni (na 1.000 prebivalcev), 2019
2,2
Število prihodov turistov, 2019
541.663
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev), 31. 12. 2019
56
Število prenočitev turistov, 2019
1.763.949
Komunalni odpadki, zbrani z javnim odvozom (kg/prebivalca), 2019
341
Vir: Statistični urad Republike Slovenije, http://www.stat.si/statweb, Podatkovni portal SI STAT Vir: Statistični urad Republike Slovenije, Slovenske statistične regije in občine v številkah

Občine v statistični regijiUredi

Zunanje povezaveUredi

ViriUredi