Podravska statistična regija

statistična regija Slovenije

Podravska regija je ena od dvanajstih statističnih regij Slovenije.

Podravska statistična regija
Prebivalstvena piramida za leto 2021 - podravska

Podravska statistična regija uredi

Naravnogeografsko podobo te regije tvorijo gričevja na severovzhodu, subalpsko gozdnato hribovje (Pohorje in Kozjak) na zahodu ter Dravsko-Ptujsko polje ob reki Dravi. Največje urbano središče regije je Maribor. Vodno bogastvo regije se izkorišča za pridobivanje električna energija (veriga hidroelektrarn na Dravi), plodna zemlja pa za kmetijsko dejavnost.

Obsega 10,7 % površine Slovenije uredi

Podravska statistična regija je z 2.170 km2 peta največja. V tej drugi najgosteje poseljeni regiji je v 2021 živelo 16 % prebivalcev Slovenije, kar jo je uvrstilo za osrednjeslovensko regijo. Gostota poseljenosti je bila 151 prebivalcev na km2, s čimer se je prav tako uvrstila na drugo mesto za osrednjeslovensko regijo.

Največji delež srednješolsko izobraženih prebivalcev uredi

S povprečno starostjo prebivalcev 44,5 leta je bila v sredini lestvice. Naravni prirast je bil v 2021 tretji najnižji in tudi v tej regiji – kot v večini drugih – negativen (-4,1 na 1.000 prebivalcev). Kljub temu se je število prebivalcev v 2021 v primerjavi z letom prej zaradi pozitivnega selitvenega prirasta med statističnimi regijami in iz tujine (ta je bil izrazitejši) nekoliko povečalo. Delež mladih prebivalcev (tj. starih 0–14 let) je bil v tej regiji drugi najnižji (13,9 %); nižji je bil samo še v pomurski (13,1 %).

Delež novorojenih otrok, katerih matere oz. starši ob njihovem rojstvu niso bili poročeni, je bil v tej regiji tretji najvišji (65,2 %). Višjo vrednost tega podatka sta imeli pomurska in koroška regija. Povprečna starost žensk, ki so rodile prvega otroka, je bila tukaj 29,6 leta. Regija izstopa tudi po najnižjem deležu poročenih prebivalcev (starih nad 15 let), teh je bilo 40,5 %.

Med prebivalci regije, starejšimi od 14 let, jih je v 2021 imelo višje- ali visokošolsko izobrazbo 22,7 %; to je bilo malo pod državnim povprečjem (25,0 %). Delež prebivalcev s končano največ osnovno šolo je bil drugi najmanjši (21,0 %), manjši je bil le v osrednjeslovenski regiji (18,4 %). Je bila pa podravska regija s 56,3 % prva po deležu srednješolsko izobraženih prebivalcev.

Drugi največji delež po številu obsojenih (polnoletnih in mladoletnih) na 1.000 prebivalcev, to je 3,2, si je regija delila s posavsko.

V 2021 so bili prebivalci te regije nekoliko manj zadovoljni z življenjem, kot je veljalo za celotno Slovenijo. Svoje zadovoljstvo so ocenili s 7,6 (na lestvici do 10), povprečje za Slovenijo je bilo 7,7.

Razmere na trgu dela manj ugodne od povprečja v Sloveniji uredi

Stopnja delovne aktivnosti prebivalcev te regije je bila v 2021 druga najnižja in je znašala 61,6 %. Nižjo stopnjo delovne aktivnosti prebivalcev oziroma nižji odstotek vseh delovno aktivnih oseb med delovno sposobnimi prebivalci (15–64 let) so imeli le v pomurski statistični regiji (58,9 %). Stopnja brezposelnosti je bila s 6,2 % najvišja med regijami. Zunaj regije svojega prebivališča je delalo 17,7 % delovno aktivnih prebivalcev te regije, kar v primerjavi z drugimi regijami ni bilo veliko; manj jih je odhajalo na delo v drugo regijo le iz osrednjeslovenske (10,3 %) in goriške (17,2 %).

Dohodki nižji od povprečja uredi

Povprečna mesečna neto plača zaposlenih v tej regiji je v 2021 znašala 1.189 EUR. Od povprečja v državi je bila nižja za 6 % oz. za 84 EUR. Podravska regija je v 2021 ustvarila 12,8 % BDP-ja Slovenije. BDP na prebivalca te regije pa je bil na osmem mestu med regijami. Tukaj je delovalo nekaj manj kot 28.200 podjetij; vsako je zaposlovalo povprečno 4,7 osebe.

Stopnja tveganja revščine je bila tukaj ena najvišjih, 14,1-odstotna. To pomeni, da je z dohodki, nižjimi od praga tveganja revščine, živelo 14,1 % oseb.

Delež ločeno zbranih komunalnih odpadkov nad povprečjem uredi

V 2021 je tukaj nastalo 508 kg komunalnih odpadkov na prebivalca; ločeno so jih zbrali 74,7 % in se po deležu tako zbranih komunalnih odpadkov uvrstili na četrto mesto. Na 1.000 prebivalcev so imeli 552 osebnih avtomobilov; to je bilo 12 (na 1.000 prebivalcev) manj od povprečja v državi, avtomobili pa so bili stari 10,6 leta, kar je enako povprečju.

Sestavlja jo 41 občin uredi

Več kot tretjina prebivalcev regije (34,4 %) je na sredini leta 2021 živela v občini Maribor (112.838). Najmanj prebivalcev je imela občina Sveti Andraž v Slovenskih goricah (1.193). Občina Maribor je bila vodilna v regiji tudi po površini (meri 148 km2) in gostoti poseljenosti (765 prebivalcev na km2). Sledila je občina Miklavž na Dravskem polju (561 prebivalcev na km2).[1]

 
Delež po velikih starostnih skupinah - od 0 do 14 let, statistične regije, 2021 - STAGE

Podravska statistična regija v številkah uredi

Statistični podatki Statistični kazalniki
Površina, km2, 1. 1. 2021
2.170
Gostota naseljenosti, 1. 7. 2021
151,0
Število prebivalcev, 1. 7. 2021
327.577
Povprečna starost prebivalcev, 1. 7. 2021
44,5
Naravni prirast, 2021
-1.355
Delež prebivalcev, starih 0-14 let (%), 1. 7. 2021
13,9
Število učencev v osnovnih šolah, 2021/2022
27.818
Delež prebivalcev, starih 65 let ali več (%), 1. 7. 2021
21,6
Število dijakov (po prebivališču), 2021/2022
10.826
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev), 2021
- 4,1
Število študentov  (po prebivališču), 2021/2022
10.439
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev), 2021
2,7
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču), 2021
130.488
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev), 2021
-1,5
Število zaposlenih oseb (po delovnem mestu), 2021
110.334
Delež prebivalcev, starih 25 do 64 let, z osnovno šolo ali manj, 2021
11,2
Število samozaposlenih oseb (po delovnem mestu), 2021
13.544
Delež prebivalcev, starih 25 do 64 let, z višjo ali visoko izobrazbo, 2021
28,8
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR), 2021
1.830,91
Stopnja delovne aktivnosti (%), 2021
61,6
Število podjetij, 2021
28.195
Število izdanih gradbenih dovoljenj (na 1.000 prebivalcev), 2021
4,6
Regionalni bruto domači proizvod (mio. EUR), 2021
6.664
Bruto domači proizvod na prebivalca (EUR, tekoči tečaj), 2021
20.337
Kmetijska zemljišča v uporabi, ha, 2020
80.648
Obsojeni polnoletni in mladoletni (na 1.000 prebivalcev), 2021
3,2
Število prihodov turistov, 2021
231.810
Število osebnih avtomobilov (na 1.000 prebivalcev), 31. 12. 2021
552
Število prenočitev turistov, 2021
550.526
Komunalni odpadki, zbrani z javnim odvozom, kg/prebivalca, 2021
363
Vir: Statistični urad Republike Slovenije, Podatkovni portal SI STAT [2] Vir: Statistični urad Republike Slovenije, Slovenske statistične regije in občine v številkah[1]

Občine v statistični regiji uredi

Zunanje povezave uredi

Viri uredi

  1. 1,0 1,1 Slovenske statistične regije in občine v številkah, SURS
  2. »Podatkovni portal SI STAT«.