Jugovzhodna Slovenija

statistična regija Slovenije

Statistična regija jugovzhodna Slovenija je ena od dvanajstih statističnih regij Slovenije.

Statistična regija jugovzhodna Slovenija
Prebivalstvena piramida za leto 2019 - Jugovzhodna

Statistična regija jugovzhodna Slovenija v besediUredi

Ta regija na jugovzhodu Slovenije je po površini največja slovenska regija, ki povezuje v enoto štiri pokrajine: deželo suhe robe, deželo kočevskega medveda, deželo cvička in deželo zelenega Jurija. Njen razvoj omogoča v največji meri industrija (avtomobilska, farmacevtska in druga lahka industrija).

Statistična regija jugovzhodna Slovenija je po površini naša največja regija. Obsega 2.675 km2 in je približno 6-krat večja od zasavske – naše po površini najmanjše regije. V 2019 je tukaj živelo 7 % vseh prebivalcev Slovenije. Gostota naseljenosti je bila tretja najnižja: na kvadratnem kilometru je prebivalo povprečno 54 prebivalcev. Starostna sestava tukajšnjega prebivalstva je bila ugodna. Delež 0–14 let starih prebivalcev je bil tukaj najvišji (16,2-odstoten). Ta regija je bila v 2019  ena od treh, v katerih je bil naravni prirast pozitiven (0,7 na 1.000 prebivalcev). Preostali dve s pozitivnim naravnim prirastom sta bili osrednjeslovenska in gorenjska. V 2019 se je v jugovzhodni Sloveniji rodilo 11 otrok na 1.000 prebivalcev. Povprečna starost žensk ob rojstvu prvega otroka je bila tukaj na ravni regij druga najnižja (28,6 leta); nižja je bila le še v koroški statistični regiji. Izobrazbena sestava prebivalstva jugovzhodne Slovenije je bila manj ugodna. 26 % prebivalcev te regije je imelo namreč končano le največ osnovnošolsko izobrazbo. Ta regija je v 2019 izstopala še po najvišjem številu obsojenih oseb (polnoletnih in mladoletnih) na 1.000 prebivalcev (4,3).

Stopnja delovne aktivnosti je bila v 2019 v jugovzhodni Sloveniji 68,5-odstotna, tretja najvišja na ravni regij (to pomeni, da je bilo med delovno sposobnimi prebivalci te regije 68,5 % delovno aktivnih, tj. zaposlenih in samozaposlenih). Stopnji delovne aktivnosti med spoloma sta se razlikovali za 10,5 odstotnih točk, kar je bila druga najvišja razlika (stopnja delovne aktivnosti med moškimi je bila namreč 73,5-odstotna, med ženskami 63,0-odstotna). Povprečna mesečna neto plača je v 2019 v tej regiji znašala 1.149 EUR in je bila samo v tej in še v osrednjeslovenski regiji višja od slovenskega povprečja (v tej za 1,4 %, v osrednjeslovenski pa za 8,6 %). BDP na prebivalca, je bil tukaj drugi najvišji regionalni BDP v Sloveniji; znašal je 23.096 EUR. Sicer pa je bruto domači proizvod te regije predstavljal 7 % bruto domačega proizvoda Slovenije. Največji delež bruto dodane vrednosti v tej regiji je ustvarila Industrija (54 %). Letna količina komunalnih odpadkov na prebivalca, nastalih v tej regiji, je bila druga najnižja (445 kg na prebivalca, to je 64 kg manj od povprečja v celi Sloveniji). Manj odpadkov na prebivalca kot v jugovzhodni Sloveniji je nastalo le v koroški regiji, in sicer 22 kg manj. [1]

 
Rojstva - živorojeni, Statistične regije, 2019 - STAGE

Statistična regija jugovzhodna Slovenija v številkahUredi

Statistični podatki Statistični kazalniki
Površina, km2, 1. 1. 2019
2.675
Gostota naseljenosti, 1. 7. 2019
54,1
Število prebivalcev, 1. 7. 2019
144.688
Povprečna starost prebivalcev, 1. 7. 2019
42,5
Naravni prirast, 2019
108
Delež prebivalcev, starih 0-14 let (%), 1. 7. 2019
16,2
Število učencev, 2019/2020
13.855
Delež prebivalcev, starih 65 let ali več (%), 1. 7. 2019
18,6
Število dijakov, 2019/2020
5.002
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev), 2019
0,7
Število študentov, 2019/2020
5.031
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev), 2019
8,5
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču), 2019
64.633
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev), 1. 1. 2019
9,2
Število zaposlenih oseb (po delovnem mestu), 2019
52.404
Prebivalci, stari 15-64 let, z osnovnošolsko izobrazbo ali manj (%), 1. 1. 2019
20,3
Število samozaposlenih oseb (po delovnem mestu), 2019
5.872
Prebivalci, stari 25-64 let, z višješolsko ali visokošolsko izobrazbo (%), 1. 1. 2019
27,6
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR), 2019
1.769,98
Stopnja delovne aktivnosti (%), 2019
68,5
Število podjetij, 2019
10.831
Število izdanih gradbenih dovoljenj (na 1.000 prebivalcev), 2019
5,9
Regionalni bruto domači proizvod (mio. EUR), 2019
3.341
Bruto domači proizvod na prebivalca (EUR, tekoči tečaj), 2019
23.096
Kmetijska zemljišča v uporabi, ha, 2016
49.039
Obsojeni polnoletni in mladoletni (na 1.000 prebivalcev), 2019
4,3
Število prihodov turistov, 2019
173.271
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev), 31. 12. 2019
57
Število prenočitev turistov, 2019
506.836
Komunalni odpadki, zbrani z javnim odvozom (kg/prebivalca), 2019
294
Vir: Statistični urad Republike Slovenije, [1], Podatkovni portal SI STAT Vir: Statistični urad Republike Slovenije, Slovenske statistične regije in občine v številkah

Občine v statistični regijiUredi

Zunanje povezaveUredi

ViriUredi